Voimansiirron hallinta

Kytkinsylinterit ja vaihteiston hallintayksiköt varmistavat nykyaikaisen hyötyajoneuvon miellyttävän ja turvallisen vaihteiston hallinnan.

Tavanomainen kytkintoiminto: Kytkinpääsylinteri, kytkinservo

Tavanomainen kytkintoiminto: Kytkinpääsylinteri

Kytkinpääsylinteri on hallintalaite, joka muuntaa mekaanisen voiman (tavalliseti kuljettajan jalan liikkeen) hydrauliseksi ohjauspaineeksi. Tällä paineella käytetään kytkinservoa, joka on sijoitettu vaihteiston yhteyteen ja liitetty kytkinvivustoon.

Kytkimen liikeradan informaation saamiseksi (esim. välys), kytkinpääsylinterit on normaalisti varustettu liiketunnistimella.

Kytkinservo

Tavanomainen kytkintoiminto: Kytkinservo

Kytkinservot "vahvistavat" suhteellisesti kytkinpolkimen välittämän voiman kytkimen irroitusvaiheen aikana ajoneuvon paineilmajärjestelmästä saatavan paineilman avulla. Kytkinpääsyllinteri ohjaa hydraulisesti kytkinservoa, joka käyuttää kytkintä mekaanisesti käyttövivuston avulla.

Servokäyttö, Midi & Light Servokäyttö

Servokäyttö

Knorr-Bremse Servokäyttömoduli on ilmakäyttöinen, servoavusteinen mekaanisten vaihteistojen vaihteenkäyttöjärjestelmä. Kun kuljettaja vaihtaa vaihdetta, moduli muodostaa tarvittavan voiman vaihteen kytkemiseksi (erikoisen hyödyllistä alhaisissa lämpötiloissa). Alhaisten kytkentävoimien ansiosta järjestelmä mahdollistaa nopean ja mukavan vaihteensiirron sekä avustaa kuljettajaa valitsemaan oikean vaihteen polttoainekulutuksen optimoimiseksi. Servon voima yhdistettynä nopeaan vaihteen kytkentään suojaa vaihteiston synkronointijärjestelmää vaurioilta. Servokäyttömoduli voidaan asentaa nopeasti ja helposti eri vaihteistotyyppeihin. Modulin käyttö voidaan toteuttaa vaihdevivuston tai vaijeriikäytön kautta.

Vaihteenhallintayksikkö

Automatisoitujen manuaalivaihteistojen (AMT) elektroninen vaihteistonhallintayksikkö

Elektroninen vaihteistonhallintayksikkö mahdollistaa täysin automaattisen vaihteensiirron manuaalivaihteistoissa; yksikkö on tavallisesti asennettu suoraan vaihteiston yläosaan. Elektroninen vaihteistonhallintayksikkö koostuu mekaanisista (esim. paineilmasylinterit) ja sähköisistä (esim. solenoidiventtiilit, kaapelit, elektronisen ohjausyksiköt) komponenteista. Johtuen monista eri toimintojen yhdistelmistä, nykyajan elektronisten vaihteistonhallintayksiköiden (AMT) modulit ovat hyvin monimutkaisia laitteita. AMT on ajomukavuuden lisäyksen ja kuljettajan kuormituksen vähennyksen perusta. Kuljettaja voi keskittää huomionsa tieliikenteeseen; ei ole tarpeen enää keskittyä vaihteen valintaan ja vaihteensiirron prosessiin. Optimaalisen vaihteenvalinnan strategia (järjestelmän valitsema ja ajotilanteeseen perustuva) merkitsee, että AMT voi merkittävästi vähentää polttoaineen kulutusta ja mekaanista kulutusta esim. vetokytkimissä verrattuna perinteisen mekaanisen vaihteiston toimintaan.

Kytkinservo

Automatisoitujen manuaalivaihteistojen (AMT) elektroninen kytkinsylinteri

Elektro-pneumaattinen kytkinsylinteri mahdollistaa hyötyajoneuvon kytkimen elektronisen hallinnan. Hallinta suoritetaan solenoidiventtiilien avulla, venttiilit ohjaavat sylinteriä paineilman avulla. Integroitu liikesensori varmistaa kytkimen välyksen jatkuvan tarkkailun.

Share

Tavanomainen kytkintoiminto: Kytkinpääsylinteri, kytkinservo  


Kytkinservo  


Servokäyttö, Midi & Light Servokäyttö  


Vaihteenhallintayksikkö  


Kytkinservo