Växellådsstyrning

Kopplingsaktiveringsenheter och växelkontrollenheter säkerställer pålitlig och komfortabel styrning av växellådor i tunga fordon av idag.

Konventionell kopplingsaktivering: Kopplingshuvudcylinder, kopplingsservocylinder

Konventionell kopplingsaktivering: Kopplingshuvudcylinder

Kopplingshuvudcylindern är en enhet som konverterar mekaniskt tryck (från kopplingspedalen) till ett hydrauliskt styrtryck. Detta tryck används för att aktivera kopplingsservocylindern som sitter monterad på växellådan och är ansluten till kopplingsarmen.

För att kunna tillhandahålla slaglängdsinformation (t.ex. vid "split-aktivering") är kopplingshuvudcylindrar vanligen försedda med en lägesgivare.

Kopplingsservocylinder

Konventionell kopplingsaktivering: kopplingsservocylinder

Kopplingsservocylindern har till uppgift att proportionellt förstärka kraften från kopplingspedalen med hjälp av luft från fordonets tryckluftssystem under kopplingsaktiveringssekvensen. Kopplingsservocylindern styrs hydrauliskt från kopplingshuvudcylindern och manövrerar kopplingsarmen mekaniskt via hävarmar.

Servo-Shift, Midi & Light Servo-Shift

Servo-Shift

Knorr-Bremse's Servo-Shift-modul är en pneumatiskt styrd, servoassisterad, enhet för manuella växelbyten. När föraren byter växel bygger enheten upp den kraft som behövs för att byta växel (särskilt användbart vid låga temperaturer). Tack vare reduktion av växlingskrafterna kan systemet hjälpa chauffören att välja rätt växel och på så sätt optimera bränsleförbrukningen.

En kombinerad begränsning av växlings- kraft/hastighets begränsning skyddar växellådans synkoniseringskomponenter. Servo-Shift-modulen kan på ett enkelt sätt anpassas till olika typer av växellådor.

Möjligheter finns för modulen att manövrera kopplingen både via ett länksystem och via Bowden kablar.

Växelväljarenhet

Elektronisk växelväljarenhet för semiautomatiska växellådor (AMT)

En elektronisk växelväljarenhet möjliggjör helt automatiska växelbyten på manuella växellådor; enheten monteras vanligtvis direkt på växellådan. Den elektroniska växelväljarenheten är en kombination av både mekaniska komponenter (t.ex. pneumatiska cylindrar) och elektroniska komponenter (t.ex. magnetventiler, kablar och styrenheter).

På grund av det stora antalet integrerade funktioner i dagens semiautomatiska växellådor (AMT) blir styrmodulerna för dessa ofta enormt komplicerade. En AMT är en viktig förutsättning för god förarkomfort och minimerad förarbelastning. Föraren får möjlighet att koncentrera sig på att framföra fordonet på ett säkert sätt och behöver inte längre tänka på att välja rätt växel. Användandet av en optimerad växelväljarstrategi (växelval baserat på aktuell trafiksituation) innebär att en AMT avsevärt kan minska bränsleförbrukning och slitage på mekaniska komponenter (t.ex. draget) om man jämför med en helt manuell växellåda.

Kopplingsservocylinder

Elektronisk kopplingsaktiveringscylinder för semiautomatiska växellådor (AMT)

Den elektro-pneumatiska kopplingsaktiveringscylindern möjliggjör elektronisk styrning av kopplingen på tunga fordon. Magnetventiler sörjer för fyllning och evakuering av det pneumatiska trycket i arbetscylindern. En integrerad slaglängdsgivare säkerställer kontinuerlig övervakning av kopplingsläget.

Share

Konventionell kopplingsaktivering: Kopplingshuvudcylinder, kopplingsservocylinder  


Kopplingsservocylinder  


Servo-Shift, Midi & Light Servo-Shift  


Växelväljarenhet  


Kopplingsservocylinder