Ovládání převodovky

Jednotky spojkových posilovačů a jednotky převodovek zajišťují pohodlné a bezpečné ovládání převodovek současných nákladních vozidel.

Konvenční posilovač spojky: Spojkový hlavní válec, posilovač spojky

Konvenční posilovač spojky: Spojkový hlavní válec

Hlavní válec spojky je ovládací zařízení které převádí mechanickou sílu (většinou požadavek od sešlápnutí pedálu řidičem) na ovládací hydraulický tlak. Tento tlak je použit k aktivaci posilovače spojky, který je namontován na převodovce a spojen s pákou spojky.

Aby došlo při zdvihu spojky k přenosu informací (například pro rozepnutí spojky), je hlavní válec obvykle vybaven koncovým spínačem.

Posilovač spojky

Konvenční spojkový systém: Posilovač spojky

Funkcí posilovače spojky je poměrově "zesílit" sílu vyvinutou na spojkový pedál s použitím stlačeného vzduchu ze soustavy vozidla v průběhu uvolňování spojky. Posilovač spojky je ovládán hydraulicky pracovním hlavním válcem a působí na spojku mechanicky pomocí páky.

Servo-Shift, Midi & Light Servo-Shift

Servo-Shift

Servo-Shift modul od společnosti Knorr-Bremse je pneumaticky ovládaný, řadící systém s posilovačem pro manuální řazení. Jestliže řidič mění převody, modul vytvoří potřebnou sílu k zařazení převodu (zejména při provozu při nízkých teplotách). Díky sníženým silám potřebným k řazení, systém dovoluje rychlé a přesné řazení a usnadňuje tak řidiči výběr správného převodového stupně při optimální spotřebě paliva. Kombinace síly posilovače a zkrácená rychlost řazení také přispívá ke sníženému opotřebení synchronizační jednotky na převodovce. Modul Servo-shift muže být rychle přizpůsoben k mnoha typům převodovek. Připojení modulu je možné pomocí ovládacího táhla nebo lankem.

Řídící jednotka převodovky

Elektronická řídící jednotka pro automatizovanou manuální převodovku (AMT)

Elektronické řízení převodovky umožňuje plně automatické řazení s manuální převodovkou; jednotka je většinou připevněna na horní straně převodovky. Elektronické řízení převodovky je kombinací mechanických součástí (například pneumatické válce) stejně jako elektrických součástí (např. elektromagnety, kabely, řídící jednotka).

Díky integraci několika funkcí, dosahují dnešní automatizované manuální převodovky (AMT) širokého záběru použití. AMT je základem pro zlepšení jízdního komfortu a snížení pracovní zátěže řidiče. Řidič je schopen se více soustředit na provoz; není potřeba se tolik věnovat přesnému řazení. Použití tohoto optimalizovaného řešení řazení převodových stupňů (vybraného systémem na základě jízdní situace), znamená že AMT může výrazně snížit spotřebu paliva a mechanické opotřebení jako například spojení mezi tahačem a návěsem s porovnáním s konvenčním ručním systémem řazení.

Posilovač spojky

Elektronický posilovač spojky pro Automatizovanou manuální převodovky (AMT)

Elektropneumatický posilovač spojky umožňuje elektronické ovládání spojky pro užitková vozidla. Ovládání je prováděno pomocí elektromagnetických ventilů pro dodávání a vypouštění pneumatického ovládacího válce. Integrovaná jednotka snímání táhla zaručuje kontinuální snímání stavu spojky.

Share

Konvenční posilovač spojky: Spojkový hlavní válec, posilovač spojky  


Posilovač spojky  


Servo-Shift, Midi & Light Servo-Shift  


Řídící jednotka převodovky 


Posilovač spojky