Oikeudelliset huomautukset – vastuunrajoitus

Tässä järjestelmässä esitetyt maksuttomat tiedot on annettu ainoastaan informaatiotarkoituksessa. Me emme takaa, että annetut tiedot ovat oikeita, täydellisiä tai ajantasaisia. Tämän järjestelmän sisällöt ja tiedot eivät ole Saksan siviililain (BGB) mukaisia takuita tai luvattuja ominaisuuksia, eikä niitä voida tulkita sellaisiksi. Tietojen antamisesta ei voida johtaa oikeuksia tiedotukseen, suositukseen tai neuvontaan. Vastuu vahingoista on periaatteessa suljettu pois, sikäli kuin kyseessä ei ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus tai mikään muu pakottava lain määräys ole esteenä.

Me vastaamme tämän verkkosivuston sisällöistä lainsäädännön mukaisesti. Verkkosivuston tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä ei oteta korvausvastuuta. Viitteet ja linkit kolmannen osapuolen verkkosivustolle eivät tarkoita, että me edustamme viitteen tai linkin sisältöä. Sisällöt eivät perusta vastuuta siellä oleville tiedoille. Me emme pysty vaikuttamaan linkin takana oleviin sisältöihin. Sen vuoksi emme vastaa lainvastaisista, virheellisistä tai epätäydellisistä tiedoista emmekä vahingoista, jotka aiheuttavat linkin takana olevat sisällöt.

Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa ja täydentää verkkosivustoa tai poistaa sen. Lisäksi pidätämme oikeuden muokata näitä oikeudellisia huomautuksia ajoittain ja sovittaa niitä teknisen ja laillisen kehityksen mukaisesti.

Sivuilla mainittuja tavaramerkkejä ei ole kaikissa tapauksissa merkitty järjestelmässämme sellaisiksi. Huomautamme, että ne kuuluvat kuitenkin tavaramerkkioikeuden piiriin.

Laatimamme tekstit, ohjelmat, kaaviot sekä audio- ja videotiedostot kuuluvat käyttö- ja hyödyntämisoikeutemme piiriin, ja niitä ei saa jäljentää eikä julkistaa ilman antamaamme lupaa.

Jos tämän luettelon sisältämien tietojen käytöstä syntyy riita-asioita, niihin sovelletaan ainoastaan Saksan lakia.

Jos tämän vastuunrajoituksen yksittäiset ehdot eivät ole tai eivät ole enää voimassa olevien lakisääteisten määräysten mukaisia, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon.

Share