Järjestelmät

Knorr-Bremsen kattava tekninen osaaminen perustuu yrityksen vuosikymmenien mukana tuomaan laajaan kokemukseen jarruteknologiassa ja Knorr-Bremsen maailmanlaajuisiin innovaatioihin neljän pääteknologian, pneumatiikan, mekaniikan, elektroniikan ja kompleksien valvontajärjestelmien alueella.

Ajankohtaiset kehitystyökalut, simulointimenetelmät sekä intensiivinen ja tavoitteesta tinkimätön koestus takaavat erittäin kestävät ja kovimmissakin olosuhteissa turvallisesti ja luotettavasti toimivat järjestelmät.

Pneumatiikka

Pneumatiikka

Paineilma on kaikkein tärkein väliaine kaikissa hyötyajoneuvojen jarrujärjestelmissä. Kompressorin tuottama paineilma johdetaan ilmankuivaimen ja monipiirisuojaventtiilin kautta paineilmasäiliöön, missä sitä varastoidaan.

Kun ajoneuvoa jarrutetaan tai ajoneuvon kuorma muuttuu, paineilmaa johdetaan ohjausventtiilien tai modulien kautta jarrusylintereihin tai ilmajousitusjärjestelmään jopa yli 10 bar:in paineella.sitä varastoidaan. Kun ajoneuvoa jarrutetaan tai ajo

Mekaniikka

Mekaniikka

Todellinen jarrutusvaikutus saavutetaan mekaanisesti. Knorr-Bremsen valmistamat alle 50 kg painavat levyjarrut voivat nykyisin tuottaa 300 kN:n puristusvoiman ja 900 kW:n hidastuvuuden.

Tämän teknologian edut ovat johtaneet sen lisääntyvään käyttöön kuorma-autoissa, perävaunun vetoautoissa, linja-autoissa ja perävaunuissa.

Elektroniikka

Elektroniikka

Monilla alueilla elektroniset järjestelmät ovat korvanneet pneumaattiset järjestelmät jarrujen ja jousituksen ohjauksessa nykyaikaisissa hyötyajoneuvoissa.

Elektroniset ohjausjärjestelmät voivat lähettää millisekunneissa toimintamääräyksiä järjestelmän venttiileihin ja moduleihin mahdollistaen ajoneuvon hallinnan tai jarrutustapahtuman sovittamisen eteentuleviin tilantaisiin lähes viiveettömästi - tuottaen täten dramaattisesti kohonneet ajoneuvon vakauden, jarrujen ohjauksen, kuljettajan mukavuuden ja ennen kaikkea, liikenneturvallisuuden tasot.

Kompleksiset valvontajärjestelmät

Knorr-Bremsellä on yli 100 vuoden kokemus kompleksisten, pneumaattisten valvontajärjestelmien säädössä. Näitä järjestelmiä hyödynnetään yhä enemmän myös jarru- ja jousitusjärjestelmien ulkopuolella, kuten esim. voimansiirrossa.

Share

Pneumatiikka 


Mekaniikka 


Elektroniikka