Řízení vzduchu v motoru

Výfuková brzda

Výfuková brzda

Motorové brzdy jsou používány na dieselových motorech pro poskytování zbrzděný vozidla pomocí přiškrcení výfukových plynů. Výfuková brzda má škrtící klapku, která je ovládána pneumatickým pracovním válcem.

Konvenční výfukové brzdy spouštěné protitlakem jsou přímo úměrné otáčkám motoru. Řízená výfuková brzda je však vybavena ovládacím mechanizmem, který udržuje proud protitlaku od turbodmychadla v definovaném rozsahu hodnot. To umožňuje konstantní zpomalení, které je nezávislé na zatížení motoru a rychlosti.

Share

Výfuková brzda