Elektronické systémy

V EU je odhadováno, že vybavení veškerých nákladních automobilů a dálkových autobusů elektronickými systémy by ročně při nehodách přineslo o 500 mrtvých a 2.500 těžce zraněných méně. Knorr-Bremse pohání vývoj aktivních a pasivních asistenčních systémů řidiče vpřed a přispívá tím podstatně ke zvyšování bezpečnosti v silničním provozu. Program produktů v oblasti Elektronických systémů sahá od zákonem předepsaných protiblokovacích systémů (ABS) přes elektronické brzdové systémy (EBS) až k elektronickému stabilizačnímu programu (ESP) a k adaptivní regulaci rychlosti (ACC).

ABS, ASR

ABS (protiblokovací systém) zabraňuje blokování kol při brzdném procesu, přičemž ASR (regulace prokluzu) zajišťuje, aby se kola hnané nápravy při zrychlení neprotáčela, a tím dochází k optimální trakci, nezávisle na stavu vozovky. Jako průkopník ve vývoji systémů ABS pro užitková vozidla nabízí Knorr-Bremse systémy ABS a ASR pro všechny typy vozidel a přívěsů se vzduchovými brzdami.

EBS, CFC

TEBS G2

EBS (elektronický brzdový systém) integruje základní funkce brzdového řízení, ABS a ASR do jednoho elektronického systému. Výhodami elektronického řízení v porování s konvenčním pneumatickým jsou kratší reakční doby a brzdné dráhy - a tím zvýšená bezpečnost na silnici. Elektronický brzdový systém EBS disponuje doplňkovými funkcemi, jako jsou regulace opotřebení, retarderblending a kontrolu síly na spojovacím zařízení (CFC), systém, který při brždění jízdní soupravy přizpůsobuje brzdný výkon přívěsu brzdnému výkonu tažného vozidla. Knorr-Bremse nabízí EBS a CFC pro všechny typy vozidel - též pro vozidla s přívěsy.

ESP

Rozšíření EBS systémem ESP (elektronický stabilizační program) vede k automatické stabilizaci vozidla v kritických jízdních situacích a tím i výrazně napomáhá k snížení nebezpečí převrácení vozidla a smyku. Díky ESP je směr jízdy a rychlost kompletní soupravy v nebezpečných situacích automaticky korigována. Selektivními zásahy do jednotlivých kolových brzd a motor-managementu nabízí ESP samostanou podporu řidiči v kritických situacích.

Společnost Knorr-Bremse jako první poskytovatel na celém světě vyvinula systém ESP i pro soupravy přívěsů, takzvané členěné vlaky. Technická výzva: Jinak, než je tomu u návěsové jízdní soupravy, má členěný vlak se závěsným zařízením a točnou dva ohybové klouby. Tyto doplňkové stupně volnosti zajišťují mnohočetnost různých účinných sil, které musí být brány v úvahu při regulaci ESP.

ELC

Elektronická kontrola jízdní výšky (ELC) nabízí prostřednictvím elektronického řízení hlavní funkce kontrolu jízdní výšky, úpravu jízdní výšky a regulaci zvedáním náprav u vozidel se vzduchovým pérováním . Této konstrukce lze využít např. při snižování jízdní výšky autobusů. Ulehčuje to především dětem, starším a postiženým osobám nastupování a vystupování.

ACC

Pro ulehčení při jízdách v kolonách nabízí Knorr-Bremse řidiči vozidla adaptivní regulaci rychlosti (ACC), která v závislosti na rychlosti, kterou se právě jede, automaticky dodržuje správný odstup od vozidla jedoucího vpředu. Prostřednictvím adaptivní regulace rychlosti lze předcházet nehodám v důsledku nárazu. Mimoto umožňuje tato technologie efektivní vytížení silnic.

Share

TEBS G2