AB genel veri koruma yönetmeliği (DSGVO) madde 13 uyarınca gizlilik politikası

Biz, Knorr-Bremse AG (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), www.knorr-bremsecvs.com, www.knorr-bremsesfn.biz , www.knorr-bremsesfn.biz/training web sitemizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyuyoruz.

Şirketimiz için web sitemizin kullanımında, veri gizliliği ve veri güvenliği çok önemlidir. Bu nedenle sizi burada, web sitemizi ziyaretinizde hangi kişisel verilerinizi topladığımız ve bunları hangi amaçla kullandığımız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Verilerin işlenmesi konusundaki bu gizlilik politikası, sizi kişisel verilerinizin şirkette kullanımı ve sizin bu konudaki mevcut veri koruma haklarınız konusunda bilgilendirir. Gizlilik politikasının içeriği konusunda sorularınız varsa aşağıdaki adrese her zaman başvurabilirsiniz:

info@knorr-bremse.com

Yasa değişiklikleri veya şirket içi süreçler bu gizlilik politikasının uyarlanmasını gerektirebileceğinden, bu gizlilik politikasını düzenli olarak okumanızı rica ederiz.

Bu gizlilik politikası, şirketin www.knorr-bremse.de alan adı ve değişik alt alan adları ve tekil sayfalar (bundan sonra topluca “Web sitesi” olarak adlandırılacak) üzerinden ulaşılabilen internet sunumu için geçerlidir.

Bu gizlilik politikasının Almanca versiyonu yasal olarak bağlayıcıdır.

§ 1 Kavram tanımları

Şirketin gizlilik politikası Avrupa yönetmelik ve yasama organı tarafından DSGVO’nun çıkarılmasında kullanmış olduğu kavramlara dayanır. Gizlilik politikamız hem halk ve hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Bunu sağlayabilmek için önceden kullanılan kavramları açıklamak isteriz.

Bu gizlilik politikasında aşağıdaki kavramları kullanmaktayız:

1) Kişisel Veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilecek doğal bir kişi (bundan sonra “etkilenen kişi”) ile ilgili tüm bilgilerdir. Doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim gibi bir tanımlama, bir kimlik numarası, konum verileri, bir online kimlik veya bu kişinin fizyolojik, psikolojik, genetik, fiziksel, ekonomik, kültürel veya sosyal gibi bir veya birden fazla özel özelliği üzerinden tanımlanabilen bir doğal kişi tanımlanabilir olarak görülmektedir.

2) İlgili Kişi

Kişisel verileri, sorumlu tarafından toplanan ve/veya işlenen her tanımlanmış veya tanımlanabilen doğal kişi, ilgili kişidir.

3) İşleme

İşleme, otomatik işlemlerin yardımı ile veya yardımı olmadan gerçekleştirilen işlem veya kişisel veriler ile bağlantılı toplama, kayıt, organizasyon, düzenleme, kaydetme, ayarlama veya değişiklik, ayıklama, sorgulama, kullanım, aktarım ile ifşa, yayınlama veya başka tür bir sağlama, eşleştirme veya bağlantı, kısıtlama, silme veya imha gibi işlem veya işlem serileridir.

4) İşlemenin Kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, kayıtlı kişisel verilerin, gelecekte işlenmesini kısıtlamak hedefi ile işaretlenmesidir.

5) Profiling

Profiling, kişisel verilerin, bir doğal kişi ile ilgili belirli özel yönleri kullanarak özellikle bu kişinin çalışma performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel tercihler, ilgiler, güvenilirlik, davranış, bulunduğu konum veya konum değişikliğini analiz etmek veya ön görmek için kişisel verilerin her türlü şekilde otomatik işlenmesidir.

6) Anonimleştirme

Anonimleştirme, kişisel verilerin öyle bir şekilde işlenmesidir ki, bu kişisel verilerin artık ek bilgiler kullanılmadan belirli bir ilgili kişiye atanamayacak olsun, ancak bu ilave bilgilerin özel olarak saklanması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilen doğal bir kişiye atanmamasını sağlayacak teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması gerekmektedir.

7) Sorumlu veya işleme için sorumlu

Tek başına veya başkaları ile birlikte kişisel verilerin işlenmesi konusundaki amaçlar ve araçlar hakkında karar veren, sorumlu veya işleme için sorumlu olan doğal veya hukuki kişi, resmi makam, kuruluş veya başka mercidir. Bu işlemenin amaç ve araçları birlik hukuku veya üye ülkelerin hukuku tarafından öngörülmüşse sorumlu kişi veya adlandırılması konusundaki belirli kriterler, birlik hukuku veya üye ülkelerin hukuku tarafından öngörülebilir.

8) Sipariş işlemcisi

Kişisel verileri, sorumlunun talimatı ile işleyen doğal veya hukuki kişi, resmi makam, kuruluş veya diğer makam, sipariş işlemcisidir.

9) Alıcı

Kişisel verilerin, üçüncü bir kişi olup olmadığına bakılmaksızın açıklandığı, doğal veya hukuki kişi, resmi makam, kuruluş veya diğer makamdır. Ancak, belli bir araştırma görevi çerçevesinde, birlik hukuku veya üye ülkelerin hukukuna istinaden olası kişisel verileri alan resmi makamlar, alıcı sayılmaz.

10) Üçüncü kişiler

Üçüncü kişi, etkilenen kişi, sorumlu, sipariş işlemcisi ve sipariş işlemcisinin doğrudan sorumluluğu altında olduğu kişiler haricinde, kişisel verileri işlemeye yetkili olan kişi, resmi makam, kurum veya diğer yerdir.

11) Onay

İlgili kişi tarafından, ilgili olay için haberdar bir şekilde ve açık bir şekilde verilen, açıklama veya diğer açıkça anlaşılır onay beyan eden ve onunla etkilenen kişinin, kendini ilgilendiren kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğine dair rıza beyanıdır.

§ 2 İletişim

1) İşleme konusunda sorumlunun adı ve adresi

Veri koruma temel düzenlemesi gereği sorumlu kişi:

Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH

Moosacher Str. 80

80809 München

Almanya

Tel.:+49 (0) 89 / 3547-0

E-Posta: info@knorr-bremse.com

2) Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

İşleme konusunda sorumlu veri koruma görevlisi:

Datenschutzbeauftragter der Knorr-Bremse Gruppe

Moosacher Str. 80

80809 München

Almanya

E-Posta: dataprotectionofficer@knorr-bremse.com veya datenschutzbeauftragter@knorr-bremse.com

Her ilgili kişi her zaman, gizlilik politikası konusundaki tüm soru ve önerileri için veri koruma görevlisine başvurabilir.

§ 3 İlgili kişi hakları

Kişisel verilerinizin korumasını çok ciddiye alıyoruz ve haklarınızı korumak istiyoruz. Kişisel verilerinizi bu nedenle, bunun yasalara göre, aşağıda belirtilen amaçlar için ne kadar izin verilir ise o kadar kayıtlı tutarız.

Buna göre, kayıtlı kişisel verilerin silinmesi, bu verilerin kaydının artık kayıt amacı ile güdülen gerekliliğinin olmaması sonrasındadır.

Verilerinizin sağlanmasının ne yasal ne de sözleşme gereği öngörülmemiştir ve ne de bir sözleşme gerçekleştirmek için gereklidir. Ancak verilerin sağlanmaması, web sitemizin belirli fonksiyonlarını/hizmetlerini kullanamamanıza neden olabilir.

Sizi ayrıca haklarınız ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz, özellikle de

• Bilgi, şahsınıza dair hangi bilgileri kaydettiğimiz;

• Düzeltme, doğru ve güncel bilgi konusundaki çabalarımıza rağmen bizde yanlış veriler kayıtlıysa;

• Verilerinizin silinmesi, eğer istisnai olarak işlenmesi için haklı bir durum mevcut değilse;

• İşlemenin sınırlanması, bunun için haklı bir neden mevcut ise.

• İtiraz veri işlemesine karşı;

• verilerin bir kopyası ve gerektiğinde verilerin başka bir yetkiliye İletilmesi;

• Onayınızın geleceğe etkili olarak iptali, eğer bize verilerinizin işlenmesi için onay verdiyseniz.

Yukarıda sıralanmış durumlarda lütfen aşağıdaki adrese başvurun:

Knorr-Bremse AG

Moosacher Str. 80

80809 München

Almanya

Tel.: +49 (0) 89 / 3547-0

info@knorr-bremse.com

Sorularınız için her zaman veri koruma görevlimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Eğer şikayette bulunma nedeniniz varsa bir denetleme kurumuna da başvurabilirsiniz. Bizden birincil derecede sorumlu denetleme makamı:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 27

91522 Ansbach

Almanya

Telefon: +49 (0) 981 53 1300

Telefaks: +49 (0) 981 53 98 1300

poststelle@lda.bayern.de

§ 4 Kişisel verilerin toplanması, çerezler ve kullanım türleri

Web sitemizin hangi fonksiyon veya hizmetlerinizi kullandığınıza bağlı olarak, size ait kişisel verilerin kullanılması gereklidir. Kişisel verilerinizin bu gizlilik politikasında sayılanların ötesinde kullanımı gerçekleşmez.

1) Web sitesinin bilgi amaçlı kullanımı

Web sitesinin sadece bilgi amaçlı kullanımında, dolayısı ile kayıt olmamanız veya bize başka bir şekilde bilgiler iletirseniz, sadece tarayıcınızın bizim sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplarız. Eğer web sitemizi görüntülemek istiyorsanız web sitemizi size gösterebilmek, denge ve güvenliği garantileyebilmek için teknik olarak bizim için gerekli olan (yasal dayanağı madde 6 paragraf 1 cümle 1 nokta f DSGVO) aşağıdaki verileri toplarız:

– IP adresi

– Çağrının tarih ve saati

– Greenwich Mean Time (GMT) arasındaki zaman farkı

– Çağrının içeriği (somut sayfa)

– Erişim durumu/HTTP durum kodu

– Her defasında aktarılan veri miktarı

– Çağrının geldiği web sitesi

– Tarayıcı ve versiyon.

2) Çerezler

Daha önce belirtilen verilere ek olarak “çerezler” kullanırız. Çerezler, web sitemizi kullanmanız çerçevesinde, web sunucumuz tarafından sizin tarayıcınıza iletilen ve bunun tarafından da son kullanıcı cihazınızda daha sonraki bir çağrı için ¬tutulan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler program yürütemez veya bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. İnternet sunumunu genel olarak daha kullanıcı dostu ve etkin biçimde oluşturmaya yararlar.

Kullanılan çerezler özellikle, web sitelerimizin kullanım sıklığı ve kullanıcı sayılarını ölçmek ve son kullanıcı cihazlarınızı ¬ web sitemizi ziyaretinizde veya¬ bir web sitemizden diğerlerine geçişinizde tanımaya devam etmek ve ziyaretinizin sonlandığını tespit etmek içindir. Böylece kullanıcılarımızın web sitemizin hangi alanlarını ve hangi diğer web sitelerini kullandıklarını öğrenmiş oluruz.

Ancak bu kullanıcı verileri kullanıcıya dair sonuçlar çıkarılmasına izin vermez. Tüm bu anonimleştirilerek toplanan kullanıcı verileri bu gizlilik politikasının 4. Maddesine numara 1 istinaden kişisel verileriniz ile birleştirilmez ve istatistiki değerlendirme sonrasında derhal silinir. Oturumun sonlanmasından sonra diğer bir ifade ile tarayıcı oturumunu sonlandırdığınızda.

a) Bu web sitesi, kapsam ve çalışma şekilleri aşağıda açıklanacak olan şu çerezleri kullanır:

– Geçici çerezler (bunun için b)

– Kalıcı çerezler (bunun için c)

b) Geçici çerezler, tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Bunlar arasında özellikle oturum çerezleri sayılabilir. Bunlar, bununla tarayıcınızın çeşitli çağrılarının ortak oturumla ilişkilendirilmesini sağlayan, oturum ID’si olarak adlandırılan bir kimliği kaydeder. Böylece, eğer web sitemize dönerseniz bilgisayarınız tekrar tanınabilir. Eğer oturumu kapatırsanız veya tarayıcıyı kapatırsanız oturum çerezleri silinir.

c) Kalıcı (sürekli) çerezler Training portalında ve Webshop’ta, “oturum açık kalsın” fonksiyonu seçildiğinde kullanılır. Bu çerezler kullanıcı adını, Token’i ve aktivasyondan itibaren bir yıl (çalışma süresi) için seçilmiş olan dili kaydeder.

d) Tarayıcı ayarlarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir ve örn. Third-Party çerezlerin veya tüm çerezlerin reddedilmesini sağlayabilirsiniz. Bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını kullanamayabileceğinizi bilmenizi isteriz.

3) Web sitesi üzerinden iletişim imkanı

Şirketin web sitesi, şirketimize hızlı elektronik iletişim kurulmasını ve bizimle doğrudan iletişimde bulunulmasını öngören yasal gereklilikler nedeni ile bir genel elektronik posta adresi (E-posta adresi) kapsamaktadır. İlgili bir kişi E-posta veya bir iletişim formu üzerinden işlemden sorumlu kişi ile temasa geçtiğinde, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak işlemler veya ilgili kişi ile yapılacak iletişim için kaydedilir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilere iletilmez. E-posta üzerinden doğrudan iletişimde bulunulması durumundaki şifreleme şekli üzerinde bizim bir etkimiz yoktur.

4) Training portalı, B2B WebShop, Yazılım indirme, NEO-Kayıt

Şirketin web sitesi aşağıdaki sitelerde elektronik kayıt imkanı sunar

- Training portalı https://www.knorr-bremsesfn.biz/training/default.aspx altında,

- B2B WebShop https://www.knorr-bremsesfn.biz/default.aspx altında,

- Yazılım indirme http://www.knorr-bremsecvs.com/de/activeservices/downloadservices/downloadsoftware_1/downloadsoftware_1.jsp altında,

- NEO Kayıt http://www.knorr-bremsecvs.com/en/products_1/diagnostics/neoregistration/neo.jsp altında.

Eğer ilgili bir kişi, yukarıda tanımlı URL’lerden biri üzerinden sunulmuş olan form üzerinden, ilgili kişinin burada listelenmiş kişisel verileri girdiği takdirde, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydın işlenmesi için kaydedilir ve işlenir. Kayıtlı kullanıcılar da, Training Portalında, B2B WebShop’ta, Yazılım indirme’e ve NEO Kayıtta, gerektiğinde sadece kayıtlı kullanıcılara mahsus hizmetleri kullanabilir. Kayıt sırasında verilmiş olan kişisel veriler bu amaçla da kaydedilir ve işlenir.Bu kişisel veriler üçüncü kişilere iletilmez.

5) LinkedIn'in kullanımı konusundaki gizlilik politikası

İşleme ile sorumlu olan kişi bu web sitesi üzerinde LinkedIn Corporation’un bileşenlerini entegre etmiştir.

LinkedIn’i işleten şirket LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA’dır. ABD dışındaki gizlilik politikası konularında LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland yetkilidir.

LinkedIn bileşeni (LinkedIn-Plug-In) ile donatılmış olan web sitemizin her açılışında bu bileşen, ilgili kişi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn’in bileşenlerinin belli görsellerini indirmesini sağlar. LinkedIn Plug In’leri hakkında daha geniş bilgiye https://developer.linkedin.com/plugins üzerinden ulaşılabilir. Bu teknik işlem çerçevesinde LinkedIn, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi somut alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi sahibi olur.

Eğer ilgili kişi aynı zamanda LinkedIn üzerinde oturum açmışsa, LinkedIn web sitemizin ilgili kişi tarafından her açılışında ve web sitemizde geçirdiği ilgili süre boyunca, ilgili kişinin web sitemizin hangi somut alt sayfasını ziyaret ettiğini algılar. Bu bilgiler, LinkedIn bileşenleri tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından ilgili kişinin LinkedIn hesabı ile ilişkilendirilir. İlgili kişi, web sitemiz üzerinde entegre LinkedIn butonuna tıklarsa, LinkedIn bu bilgiyi ilgili kişinin LinkedIn hesabı ile ilişkilendirir ve bu kişisel verileri kaydeder.

LinkedIn, LinkedIn bileşenleri üzerinden daima ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğini, ilgili kişinin web sitemizi çağrısı sırasında aynı zamanda LinkedIn üzerinde de oturum açmış olması durumunda bilgi sahibi olur; bu, ilgili kişinin LinkedIn bileşenlerine tıklamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Bu bilgilerin bu şekilde LinkedIn’e iletilmesi ilgili kişi tarafından istenmez ise bu kişi iletimi, bizim web sitemizi ziyaretinden önce LinkedIn hesabı üzerinden çıkış yaparak engelleyebilir.

LinkedIn, https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls altında E-posta mesajları, SMS mesajları ve hedef odaklı ilanları iptal etme ve ilan ayarları yapma imkanı sunar. LinkedIn ayrıca Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi çerez konumlandırabilecek partnerler ile de çalışır. Bu çerezler, https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy altından reddedilebilir. LinkedIn’in geçerli gizlilik politikasına https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinden ulaşılabilir. LinkedIn’in çerez kuralları https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden görüntülenebilir.

6) Xing kullanımı konusundaki gizlilik politikası

İşleme ile sorumlu olan kişi bu web sitesi üzerinde Xing’in bileşenlerini entegre etmiştir.

Xing’i işleten şirket, XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’dır.

İşleme ile sorumlu olan tarafından işletilen ve üzerinde Xing bileşenleri (Xing-Plug-In) entegre edilmiş olan bu web sitesinin her tekil sayfalarından birinin açılması ile internet tarayıcısı, ilgili kişinin bilgi teknolojileri sistemi üzerinde otomatik olarak Xing bileşenleri tarafından ilgili Xing bileşenlerini Xing üzerinden indirecektir. Xing Plug In’leri hakkında daha geniş bilgiye https://dev.xing.com/plugins üzerinden ulaşılabilir. Bu teknik işlem çerçevesinde Xing, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi somut alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi sahibi olur.

Eğer ilgili kişi aynı zamanda Xing üzerinde oturum açmışsa Xing web sitemizin ilgili kişi tarafından her açılışında ve web sitemizde geçirdiği ilgili süre boyunca, ilgili kişinin web sitemizin hangi somut alt sayfasını ziyaret ettiğini algılar. Bu bilgiler, Xing bileşenleri tarafından toplanır ve Xing tarafından ilgili kişinin Xing hesabı ile ilişkilendirilir. İlgili kişi, web sitemiz üzerinde entegre Xing butonuna tıklarsa, örnek olarak “Share” butonu, Xing bu bilgiyi ilgili kişinin Xing hesabı ile ilişkilendirir ve bu kişisel verileri kaydeder.

Xing, Xing bileşenleri üzerinden daima ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğini, ilgili kişinin web sitemizi çağrısı sırasında aynı zamanda Xing üzerinde de oturum açmış olması durumunda bilgi sahibi olur; bu, ilgili kişinin Xing bileşenlerine tıklamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Bu bilgilerin bu şekilde Xing’e iletilmesi ilgili kişi tarafından istenmez ise bu kişi iletimi, bizim web sitemizi ziyaretinden önce Xing hesabı üzerinden çıkış yaparak engelleyebilir.

Xing tarafından yayınlanan, https://www.xing.com/privacy altından ulaşılabilen gizlilik politikası, kişisel verilerin Xing tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda bilgi sağlar. Xing ayrıca https://www.xing.com/app/share?op=data_protection altında XING-Share-Button hakkında gizlilik bildirimlerini de yayınlamıştır.

7) YouTube kullanımı konusundaki gizlilik politikası

İşleme ile sorumlu olan kişi bu web sitesi üzerinde YouTube’in bileşenlerini entegre etmiştir.

YouTube işleten şirket, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA’dır. YouTube LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA’nın bir alt şirketidir.

İşleme ile sorumlu olan tarafından işletilen ve üzerinde YouTube bileşenleri (YouTube-Video) entegre edilmiş olan, bu web sitesinin her tekil sayfalarından birinin açılması ile internet tarayıcısı, ilgili kişinin bilgi teknolojileri sistemi üzerinde otomatik olarak YouTube bileşenleri tarafından ilgili YouTube bileşenlerini YouTube üzerinden indirecektir. YouTube hakkındaki diğer bilgilere https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinden ulaşılabilir. Bu teknik işlem çerçevesinde YouTube ve Google, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi somut alt sayfasının ziyaret edildiği hakkında bilgi sahibi olur.

Eğer ilgili kişi aynı zamanda YouTube üzerinde oturum açmışsa YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfanın açılması durumunda, ilgili kişinin somut olarak web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini algılar. Bu bilgiler, YouTube ve Google tarafından toplanır ve Xing tarafından ilgili kişinin YouTube hesabı ile ilişkilendirilir.

YouTube ve Google, YouTube bileşenleri üzerinden daima ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğini, ilgili kişinin web sitemizi çağrısı sırasında aynı zamanda YouTube üzerinde de oturum açmış olması durumunda bilgi sahibi olur; bu, ilgili kişinin bir YouTube videosuna tıklamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Bu bilgilerin bu şekilde YouTube ve Google’a iletilmesi ilgili kişi tarafından istenmez ise bu kişi iletimi, bizim web sitemizi ziyaretinden önce YouTube hesabı üzerinden çıkış yaparak engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan, https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ altından ulaşılabilen gizlilik politikası, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı konusunda bilgi sağlar.

§ 5 İşlemenin yasal dayanağı

Madde 6 paragraf 1 nokta a) DSGVO, belirli bir işleme amacı için bir onay talebinde bulunduğumuz işleme işlemleri için yasal dayanaktır.

Madde 6 paragraf 1 nokta b) DSGVO, sözleşme tarafı ilgili kişi olan bir sözleşmenin tesisi veya sözleşme öncesi işlemler için kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır.

Madde 6 paragraf 1 nokta c) DSGVO, mevcut yasal bir yükümlülük nedeni ile kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır.

Madde 6 paragraf 1 nokta b) DSGVO, ilgili kişinin veya başka bir doğal kişinin hayati çıkarlarının korunması gereken durumlarda kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır.

Madde 6 paragraf 1 nokta f) DSGVO, bizim meşru çıkarımız olması durumunda kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağıdır. Bu, eğer operasyonumuzun yürütülmesi söz konusu ise ve bir çıkar dengelemesi, operasyonun yürütülmesinin ilgili kişinin haklarına üstün gelmesi durumundadır.

§ 6 Saklama süresi

Kişisel verilerin saklama süresi için kriter temel olarak ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin dolmasından sonra ilgili veriler, eğer sözleşme gerçekleştirilmesi veya sözleşme kurulumu konusunda gerekli olmadıkları sürece, rutin olarak silinir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin amacı ortadan kalktığında veriler silinir.

§ 7 Otomatik karar verme

Şirket bir otomatik karar verme veya Profiling kullanmaktan vazgeçmiştir.

Yüklemeler & Hizmetler

Share