Knorr-Bremse şirketler grubunun harici rating'leri.

Geniş görüşlü ve düşünceli olarak yönetiyoruz.

2015 mali yılındaki sonuçlar nedeniyle Standard & Poor’s ve Moody’s Knorr-Bremse şirketler grubunun rating kategorisini "A" ve/veya "A2" olarak derecelendirdi, her ikisi de Outlook "stable" olarak. Yani şimdiye kadarki "A-" ve/veya "A3" değerlendirmelerine karşın bir kademe daha iyi.

2015 yılında her iki rating ajansı Knorr-Bremse'nin durağan durumunu pozitif olarak değiştirdi. Böylece özellikle yüksek AR-GE yatırımları ile yönetim hizmetinin sürekliliğini ve rekabetçi pozisyonunun güçlendirilmesini onurlandırmış oldular. Ayrıca Knorr-Bremse grubunun temel gelişimini Joint Ventures'in kurulmasıyla ifade ediyorlar.. Bu gelişimin geçmiş mali yılda onaylanmasını, şirketler grubunun firma değerlendirmeleri kademelendirmesi takip etti.

Rating'i ile Knorr-Bremse otomobil, ticari ve raylı araç tedarikçileri için dünya çapında birinci sırada olmayı başardı.

Biz güven yaratıyoruz.

15 yıldan uzun süredir Knorr-Bremse firmasını tanınmış, uluslararası rating ajansları Standard & Poor's ve Moody's tarafından değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda elde edilen firma derecelendirmelerinin Knorr-Bremse için anlamı büyüktür. Pozitif rating başarıldığında müşterilerin ve tedarikçilerin Knorr-Bremse şirketler grubuna güveni artmakta ve uzun vadeli işbirliği sağlanmaktadır. Ayrıca para piyasalarındaki ve bankalardaki finansmana olumlu etki eder.

Başlangıçta her iki rating ajansı Knorr-Bremse şirketler grubunu Investment-Grade-Status olarak belgelendirdi. Ancak şirket sürekli finansal stabilitesini ve firma derecesini iyileştirmek için sürekli çalışmaktadır. Knorr-Bremse harici bir rating'e sahip ve A derecelendirmesi ile en yüksek kategoride olan az sayıda şirketten biridir.

Güçlüyüz.

Knorr-Bremse rating'inin ekonomik ve finansal temeli öncelikle raylı araçlar için sistemler ve ticari araçlar için sistemleri birbirinden bağımsız ele alır ve üretim özelikleri ile karar verici bir stabilite faktörü sağlar. Değerlendirmede önemli diğer bir rol ise Knorr-Bremse şirketler grubundaki coğrafi ciro yapısıdır. Her iki şirket bölümü ekonomik döngülere sahiptir ve hem zamansal hem de bölgesel olarak çok farklı işlem görürler. Böylece hem coğrafi özellikler hem de ürün özellikleri şirketler grubunun güçlenmesini ve ekonomik açıdan riskin azalmasını sağlar.

Şirketin kalıcı stabilitesi için pazarda gerçekleşen ciro oranı önemlidir, çünkü krize bağlı dalgalanmalardan OEM pazarından daha az etkilenilir. Burada rating ajansları ortalamanın üzerindeki cironun yüksek pazar oranı ile Knorr-Bremse şirketler grubunu ödüllendirdi.

Sağlam finans planlaması için hazırız.

Güvenilir bir rating için planlamanın uygunluğu ve uzun vadeli olarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Knorr-Bremse 15 yıldan uzun süredir çok stabil bir bilançoya sahiptir, bu bilançoda hedeflere ulaşılmış ve hedefin üzerine çıkılmıştır. Firma satın almalar, Joint Ventures'in kurulması ve diğer finansal işlemler Knorr-Bremse grubunun gelişmesini sağlamıştır ve ileri görüşlü, göz kararı ve idare edilebilen risk ile yapılmaktadır. Bu şekilde oluşturulan konservatif finans politikası, şirketin A kategorisinde kademelendirilmesi için başka bir önemli konudur.

Geçtiğimiz 10 yılda şirketler grubu düzenli olarak iyi Cashflow'lar oluşturmayı başarmıştır. Bu şekilde toplanan likit hacimleri, şirket grubu tarafından her an kısa süreli olarak kullanılabilir ve böylece hızlı uygulamaya geçmesini sağlayabilir, ayrıca belirli derece finansman kurumlarından bağımsızdır. Bu bağımsızlık olası kriz senaryoları bakımından rating ajansları için özellikle önemlidir.

Bize ulaşmak ister misiniz?

Sorularınız ve istekleriniz için memnuniyetle hizmetinize hazırız.

Share