Diagnos

NEO systemdiagnos

NEO Registrering

NEO systemdiagnos är en modulbaserad, skalbar diagnosplattform som består av en diagnosprogramvara och -maskinvara för utvalda system i nyttofordonstillämpningar.

NEO diagnosplattform erbjuder användaren olika diagnoslösningar – allt från enkelt utläsande av felkoder i felminnet till avancerad helautomatisk felsökning. Programvaran kan användas som PC-baserad applikation eller i kombination med en särskild verkstadskompatibel laptop.

ECUtalk

ECUtalk

ECUtalk är ett PC-baserat diagnosprogram för elektroniska bromssystem från Knorr-Bremse i släpfordon. Förutom en diagnosfunktion för bromssystemet har programmet möjlighet att konfigurera olika extrafunktioner i släpets styrenheter och därigenom utöka systemets omfång. Med hjälp av diagnosprogrammet kan användaren ta ut och radera felminnet, samt göra ett stort systemtest. Ett automatiskt end-of-line-test med slutprotokoll bekräftar att bromsmodulen har monterats och anslutits rätt.

NEO systemdiagnos

Onlineregistrering

Share