Kompressorer

Tryckluft är basenergin för alla pneumatiska bromssystem, luftfjädringsanläggningar och kopplingar i nyttofordon. Huvudkomponenten i luftförsörjningen är själva kompressorn. I regel drivs den av fordonets motor och alstrar den tryckluft som behövs för alla tryckluftssystem.

Knorr-Bremse:s produktprogram täcker in ett stort område när det gäller transport- och drivprestanda. Produktspektrat omfattar 1- eller 2-cylindriga kompressorer med fläns- eller fotfäste. Som tillval kan Knorr-Bremse:s kompressorer även levereras med ett energisparsystem.

Kompressor med koppling

En annan innovation från Knorr-Bremse är en kompressor med koppling, som ger en klart lägre bränsleförbrukning och oljeutkast.

För lätta nyttofordon utan tryckluftsbroms samt personbilar erbjuder Knorr-Bremse en tvåstegs, oljefri elkompressor för försörjning av luftfjädring eller parkeringsbroms.

Share

Kompressor med koppling