Ansvar

Knorr-Bremses ansvar som företag

Hållbarhet och ansvar. Det är viktiga byggstenar i ett samhälle och deras betydelse ökar alltmer i modern företagsledning. Frågor såsom energi- och resursbrist, klimatförändringar och tuffare konkurrensvillkor har idag ett direkt inflytande på företagens verksamhet och framtidsinriktning. Även Knorr-Bremse tar sitt ansvar som företag och integrerar hållbarhetskonceptet i sin affärsstrategi.

På följande sidor kan Du själv skapa Dig en bild av vårt engagemang i samhället.

Knorr-Bremse Group Corporate Responsibility

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Download & Services

Share