Affärsområden

Knorr-Bremse AG utgör som koncernledande bolag ett tak dels för de båda affärsområdena System för rälsbundna fordon och System för tunga fordon, dels för de regionala bolagen. Styrningen av affärsverksamheten sker via regionerna Europa/Afrika/Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika och Asien/Australien. Denna organisationsstruktur har utformats för att kunna erbjuda kunderna i de båda divisionerna enhetliga och globalt beprövade tekniska plattformar med beaktande av de lokala marknads- och kundkraven.


System för rälsbundna fordon

Knorr-Bremse System för rälsbundna fordon är världens ledande tillverkare av bromssystem för lokal- och fjärrtrafik. Systemen från Knorr-Bremse bromsar såväl höghastighetståg som lok, motorvagnar, tunnelbanevagnar, spårvagnar och godståg. I produktportföljen ingår också bl.a. dörrsystem och klimatanläggningar. Affärsområdet har drygt 14.000 anställda och hade år 2014 en omsättning på 2,98 miljarder EUR.

System för tunga fordon

Knorr-Bremse System för tunga fordon erbjuder kunderna bromssystem till lastbilar och bussar. Både när det gäller den elektroniska styrningen och förarassistanssystemen har Knorr-Bremse en ledande position och ger ett viktigt bidrag till säkerheten ute på vägarna. Andra produktområden är torsionssvängningsdämpare för dieselmotorer, samt drivlinesystem. Området har drygt 9.000 anställda och hade år 2014 en omsättning på knappt 2,23 miljarder EUR.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

Share