Värderingar inom Knorr-Bremse.

Globaliseringen fortskrider, konkurrensen mellan företagen är hård, och för var och en av oss går vardagen i allt snabbare takt genom mobil kommunikation och internet. Dessa faktorer kräver en hel del. Värderingar som gör att man tänker på vad som är viktigt för oss, skapar orientering och stabilitet. Vi är övertygade om att våra gemensamma företagsvärderingar hjälper oss att fortsätta utvecklas, och att växa så att vi klarar framtidens utmaningar.

Följande fem värderingar beskriver vad som kännetecknar oss på Knorr-Bremse:

Tillväxt med värde.

Globaliseringen fortskrider, konkurrensen mellan företagen är hård, och för var och en av oss går vardagen i allt snabbare takt genom mobil kommunikation och internet. Dessa faktorer kräver en hel del. Värderingar som gör att man tänker på vad som är viktigt för oss, skapar orientering och stabilitet. Vi är övertygade om att våra gemensamma företagsvärderingar hjälper oss att fortsätta utvecklas, och att växa så att vi klarar framtidens utmaningar.

Följande fem värderingar beskriver vad som kännetecknar oss på Knorr-Bremse:

FÖRETAGANDE

Knorr-Bremse betraktar varje utmaning som en möjlighet att generera långsiktig och lönsam tillväxt. Som familjeföretag rättar vi oss efter framtidens krav och tar oss an utvecklingen av nya verksamhetsfält med öppenhet och mod. Vi är mål- och omsättningsinriktade och fokuserar på att leverera.

TEKNOLOGISK BRILJANS

Knorr-Bremse står för teknologisk expertis och kompetens på alla områden av företaget. Genom att granska och analysera utvecklingen av både marknad och samhälle genererar vi nya idéer. Vi fokuserar på att tidigt förutse våra kunders behov, att på så sätt skapa ett mervärde för dem och leverera innovativa systemlösningar. Vid ny- och vidareutveckling av hållbara produkter och tjänster drar vi fördel av den expertis som finns hos alla medarbetare.

TILLFÖRLITLIGHET

Säkerhet är basen för vårt agerande – därför accepterar vi inga kompromisser. Våra produkter och tjänster omfattas av högsta säkerhetskrav och kräver extrema kvalitetsstandarder på alla områden och i alla processer. Vi håller oss till ingångna avtal och vi säkerställer personligen att behoven hos våra kunder, partners och medarbetare blir uppfyllda.

PASSION

Vi är passionerade i det vi gör. Utmaningar inspirerar oss i vår kreativitet. Var och en av oss utnyttjar hela sin personliga potential fullt ut som expert på sitt område. Vi arbetar med passion för ett bra resultat, vi känner oss förpliktigade att alltid nå våra mål, och vi växer i det vi gör. Vi uppskattar ett gott arbete och firar extraordinära framgångar.

ANSVAR

Som globalt företag förenar Knorr-Bremse personalens olika kulturer och styrkor. Vi uppskattar mångfalden och vi stödjer den personliga utvecklingen hos var och en - nyckeln till vår framgång. Hederlighet är basen för vårt samarbete, och våra interna styrsystem säkerställer att vi uppträder enligt regelverket. I vårt dagliga arbete tar vi dessutom ett samhällsansvar både socialt och för miljön.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

 

Download & Services

Share