Knorr-Bremse – ansvar för människa och miljö.

Vi agerar förutseende och ansvarsmedvetet.

Företagande med ett brett synfält, en hänsynsfull hantering av miljön och en hederlig samvaro med varandra - dessa principer har en mycket lång tradition inom Knorr-Bremse, ett företag som kan se tillbaka på mer än 100 års framgångsrik historia.

Ett företagaransvar (Corporate Responsibility) är vår strategiska utgångspunkt för att integrera sociala och ekologiska krav i verksamhetsflödena på ett systematiskt sätt. Vi är nämligen övertygade om att när ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter beaktas på ett inkluderande sätt säkerställs en långsiktig framgång, samtidigt som samhällsnytta uppstår.

Hållbarhetsengagemanget hos Knorr-Bremse bygger på en av de fem centrala företagsvärderingarna inom koncernen, och på vår Corporate Responsibility-policy, som beskriver företagsspecifika principer och en strategisk inriktning mot en hållbar och ur samhällets synpunkt ansvarsfull verksamhet. Vårt agerande bygger också på de internationellt erkända principerna i UN Global Compact, som definierar förhållningsprinciper till mänskliga rättigheter, arbetsstandarder, miljöskydd och korruptionsbekämpning.

Mer information om företagaransvaret (Corporate Responsibility) inom Knorr-Bremse återfinns här.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

 
Share