Ledningen inom Knorr-Bremse.

Våra övertygelser som leder oss i personalarbetet.

En väl fungerande ledning är avgörande för företagets prestationsförmåga, innovationsstyrka och långsiktiga framgång. Cheferna har ett särskilt ansvar för att skapa en arbetsmiljö där personalen kan utveckla sin potential på bästa möjliga sätt.

Ledningsdirektiven inom Knorr-Bremse beskriver hur detta skall gå till. Ett grundläggande element är den transformationella ledningstanken. Den främjar chefspersonligheter som vill vara förebilder; som inspirerar sina medarbetare och sporrar dem att nå de gemensamma målen. Chefer som stöttar, stimulerar och värdesätter på individnivå; som kan göra saker och ting tydliga och som gör "varför" begripligt, för att personalen skall göra sitt allra bästa. En grundförutsättning för detta är ett uppriktigt intresse av människor - då är en vidareutveckling möjlig som riktar in sig på vars och ens personliga styrkor.

Ledningsdirektiven inom Knorr-Bremse är följande:

REFLEKTERA

Ledning börjar med en ärlig granskning av det egna jaget.

GÅ FÖRE

Ledning innebär att gå före, inte att stå i vägen.

ENTUSIASMERA

Mål behöver siffror. Måluppfyllelse behöver entusiasm.

UTVECKLA

Att vara chef för människor innebär att låta dem växa.

REALISERA

Ledningskraft kommer till uttryck inte i ord utan i resultat.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

 

Download & Services

Share