Knorr Excellence – briljans ett ledord inom Knorr-Bremse.

Vi vill bli ännu bättre, varje dag.

Utmärkta produkter och tjänster förutsätter en levande kultur av innovation och perfektion. I det sammanhanget är det ett absolut krav att på ett tidigt stadium kunna identifiera nya behov, sett till utvecklingen på marknaderna och i samhället, och att hitta intelligenta lösningar som går utöver dagens tekniska rön och som ger våra kunder ett mervärde. Med programmet Knorr Excellence har vi skapat en organisatorisk ram för att kontinuerligt driva optimeringen av alla affärsområden och processer framåt.

En central tanke i programmet är en ständig förbättring av alla våra arbetsflöden, överallt i organisationen. Strävan efter briljans kräver en enhetlig förståelse, ett organisatoriskt ramverk och en ledningsstruktur som möjliggör briljans.

Med Knorr Excellence länkar vi samman ledningssystem och processer som definierar enhetliga arbetsstandarder över avdelningar och regioner. Vi sätter upp mål, mäter hur de uppfylls med hjälp av konkreta nyckeltal, och vi dokumenterar resultaten för en levande kunskapsöverföring. Inom ramen för Knorr Excellence informerar, entusiasmerar och involverar vi alla medarbetare så att strävan efter att bli bäst förankras i hela företaget. Identifierade förbättringsåtgärder vidtas inom divisionerna och avdelningarna genom initiativ och resp. ansvariga. Ledningsgrupperna övervakar implementeringen med hjälp av effektiva mätinstrument och analysmetoder samt tillförlitliga uppsättningar nyckeltal.

Målet med Knorr Excellence är att säkerställa tillväxt, lönsamhet, finansiell bärighet samt Best-in-Class-status. Programmet, som lanserades 2007 och som tillämpas intensivt, är av central betydelse i vårt företag.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

Share