Externa värderingar av koncernen Knorr-Bremse

Vi bedriver verksamhet med omdöme och framsynthet

På basis av resultaten för affärsåret 2015 placeras nu Knorr-Bremse av Standard & Poor’s samt Moody’s i rating-kategorin ”A” resp. ”A2”, båda med prognosen ”stable”. Det innebär en uppgradering med vardera ett steg gentemot tidigare rating ”A-” resp. ”A3”.

Redan 2015 stärkte de båda rating-agenturerna omdömet för Knorr-Bremse från stabilt till positivt. Därigenom erkände de kontinuiteten i ledningsarbetet samt stärkandet av konkurrenspositionen, i synnerhet genom stora investeringar inom FoU. Man betonade även den goda tillväxten i koncernen genom förvärv och etablering av samarbetsprojekt. Eftersom utvecklingen har visat sig vara hållbar har man nu uppgraderat koncernens kreditbetyg.

Bland leverantörerna i sektorn bilar, nytto- och rälsfordon har Knorr-Bremse nu intagit en av de ledande positionerna.

Vi skapar förtroende.

I mer än 15 år har Knorr-Bremse låtit värdera sin kreditvärdighet externt av de båda namnkunniga, internationellt erkända rating-agenturerna Standard & Poor's och Moody's. De bedömningar som görs är mycket viktiga för Knorr-Bremse- dels skapar positiva omdömen ett förtroende bland kunder och leverantörer för koncernens ekonomiska stabilitet, vilket ju är grundläggande för allt hållbart samarbete, dels ger de fördelar när det gäller finansieringsfrågor på kapitalmarknader och hos banker.

Till en början tilldelade de båda rating-agenturerna statusen Investment Grade till Knorr-Bremse. Företaget jobbar kontinuerligt på att förbättra sin ekonomiska stabilitet, och därmed förknippade kreditvärderingar, på ett konsekvent sätt. Knorr-Bremse är ett av endast ett fåtal familjeägda företag med extern kreditvärdering, dessutom i den högsta kategorin, med A-betyg.

Vi står starka.

Grunden för bedömningarna av Knorr-Bremse utgörs främst av affärsområdena System för rälsbundna fordon och System för nyttofordon, vilka är oberoende av varandra och som uppvisar en avgörande stabilitetsfaktor genom sin produktdiversifiering. En viktig roll vid betygsättningen spelar även den välavvägda geografiska omsättningsstrukturen inom Knorr-Bremse. De båda affärsområdena omfattas av verksamhetscykler som ofta varierar kraftigt, både vad gäller tid och region. Därför medför både den geografiska och produktrelaterade diversifieringen en stärkning av företaget som helhet och till en minskning av den ekonomiska risken.

Av stor vikt för företagets varaktiga stabilitet är den andel av omsättningen som genereras på eftermarknaden, eftersom den drabbas av krisrelaterade nedgångar i mycket mindre utsträckning än originalutrustningssektorn. Här uppskattar rating-agenturerna den mer än genomsnittliga eftermarknadsandelen av omsättningen i koncernen Knorr-Bremse.

Vi står för en solid ekonomisk planering.

Tillförlitligheten i planeringen och realiseringen på lång sikt är viktig för säkerheten i en bedömning. Här uppvisar Knorr-Bremse en mycket stabil balans sedan mer än 15 år tillbaka, där målsättningarna i regel har uppfyllts, eller t.o.m. överuppfyllts.

Företagsförvärv, etablering av samarbetsprojekt och andra finansiella transaktioner som bidrar till koncernens tillväxt genomförs med vidsynthet, omdöme och överskådlig risk. Den försiktiga, konservativa finanspolitik som genereras på detta sätt är en annan viktig pelare för graderingen av företaget i A-kategorin.

Under de senaste 10 åren lyckades koncernen även generera kassaflöden med tillgänglighet väl över genomsnittet. Den samlade likviditetsvolymen är alltid åtkomlig och detta gör att man snabbt kan agera – samtidigt som man i viss utsträckning inte är beroende av finansieringsinstitut. Denna position är mycket viktigt för rating-agenturerna när de tittar på möjliga krisbilder.

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

Share