Knorr-Bremse i översikt.

Översikt över Knorr-Bremse-koncernens nyckeltal:

Knorr-Bremse koncernen* 2017 2016 2015
  Miljoner EUR Miljoner EUR Miljoner EUR
Omsättning 6.154 5.471 5.824
Årets vinst 587 567 711
Antal anställda** (per 31 dec.) 27.705 24.565 24.275
Personalkostnader 1.439 1.272 1.272
Balanstotal 5.727 5.435 4.715
Eget kapital 1.996 1.966 1.838
Investeringar (utan finansiella tillgångar) 235 249 239
Avskrivningar (utan finansiella tillgångar) 211 166 170
Orderingång 6.657 5.723 5.668
Kostnader för forskning och utveckling 327 307 328

* Figures according to IFRS ** incl. HR leasing

Omsättningsutveckling

Omsättning per region

Per region

Har Du frågor?

Kontakta oss - vi hjälper Dig gärna

 
Share

Omsättningsutveckling 


Omsättning per region 


Per region