Service Line

Service Line - detta är kontaktpunkten med praktiskt inriktade kunskaper om produkter och system från Knorr-Bremse – differentierat efter handel och verkstad. Här ges snabb hjälp och kompetenta svar på kommersiella eller tekniska spörsmål.

Service Line

Service Line teknillinen för verkstäder:

Kontakt

Service Line kaupallinen för handeln:

Kontakt

Helpdesk för förare och administratörer av fordonsparker:

+49 89 3547 1717

Knorr-Bremse’s hjälplinje är öppen 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och hjälper dig att lokalisera närmaste Knorr-Bremse servicepartner.

(14 €cent/minut eller mindre om du ringer från en fast telefon inom Tyskland, 42 €cent eller mindre om du ringer från ett tyskt mobilnätverk. OBSERVERA, samtalskostnad enligt din operatörs tariff utgår.)

Share