Knorr Excellence – Excelenţa face parte din programul Knorr-Bremse.

Vrem să devenim din ce în ce mai buni în fiecare zi.

Produsele şi serviciile de vârf presupun o cultură vie a inovaţiei şi a perfecţiunii. Aici, capacitatea de a recunoaşte noile cerinţe de pe piaţă şi din societate în ceea ce priveşte dezvoltările şi de a găsi soluţii inteligente pentru acestea, care depăşesc starea tehnicii de până acum şi oferă plusvaloare clienţilor noştri, sunt de nelipsit. Prin programul Knorr Excellence s-a creat cadrul organizatoric la Knorr-Bremse pentru promovarea continuă a optimizării tuturor domeniilor şi proceselor antreprenoriale.

Ideea centrală a programului este îmbunătăţirea continuă în toate procesele noastre, la fiecare locaţie a organizaţiei. Aspiraţia spre excelenţă necesită o înţelegere unitară, un cadru organizatoric, o structură de management, care fac posibilă excelenţa.

Cu Knorr Excellence îmbinăm sisteme de management şi procese, care definesc standarde unitare de conducere pentru toate domeniile de specialitate şi toate regiunile. Setăm obiective, măsurăm atingerea scopurilor pe baza indicilor concreţi şi documentăm succesele pentru un transfer viu de cunoştinţe. În cadrul Knorr Excellence informăm, sensibilizăm şi implicăm toţi angajaţii, pentru a ancora în toată întreprinderea aspiraţia spre cea mai bună performanţă. Măsurile de îmbunătăţire identificate vor fi transferate prin iniţiative şi responsabilii de acestea în divizii şi în domeniile de specialitate. Comitete de conducere supraveghează implementarea cu ajutorul instrumentelor de măsură şi a metodelor de analiză fondate, precum şi pe baza unui set de indici semnificativi.

Obiectivul antreprenorial al Knorr Excellence este asigurarea creşterii, a profitabilităţii, a puterii financiare, precum şi a statutului Best-in-Class. În întreprinderea noastră programul are o importanţă centrală şi de aceea este promovat şi consolidat intens de la introducerea sa în anul 2007.

Aveţi întrebări?

Vă ajutăm cu plăcere.

Share