Odpowiedzialność

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa w koncernie Knorr-Bremse

Długofalowość działań i odpowiedzialność są ważnymi elementami składowymi społeczeństwa i coraz bardziej zyskują na znaczeniu także w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Takie kwestie jak deficyt energii i zasobów, zmiany klimatyczne czy zaostrzona konkurencja wywierają obecnie bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą i ukierunkowanie przedsiębiorstw na przyszłość. Koncern Knorr-Bremse podejmuje temat swojej odpowiedzialności jako przedsiębiorstwa i wdraża koncepcję działań długofalowych.

Na kolejnych stronach mogą się Państwo dowiedzieć, na czym polega nasze zaangażowanie w sprawy społeczne.

Knorr-Bremse Group Corporate Responsibility

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Download & Services

Share