Przywództwo w firmie Knorr-Bremse.

Nasze przekonania, którymi kierujemy się w zarządzaniu pracownikami.

Dobre kierownictwo ma decydujący wpływ na wyniki, innowacyjność i długotrwały sukces przedsiębiorstwa. Zespół kierujący ponosi przy tym szczególną odpowiedzialność za tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy mogliby w optymalny sposób rozwinąć swój potencjał.

Zasady zarządzania firmy Knorr-Bremse pozwalają zorientować się, jak działamy. Zasadniczym elementem jest tu transformacyjna myśl przewodnia. Wymaga ona liderów, którzy chcą być przykładem; którzy chcą inspirować innych pracowników i zapalać ich do osiągnięcia wspólnych celów. Niezbędne są kadry kierownicze, które indywidualnie wymagają, wspierają i okazują szacunek; które działają pobudzająco na innych i udzielają odpowiedzi na pytanie "Dlaczego?", tak by umożliwić swoim pracownikom uzyskanie najlepszych rezultatów. Podstawowym warunkiem jest szczere zainteresowanie się człowiekiem - tylko wtedy możliwy jest dalszy rozwój zorientowany na osobisty potencjał każdego pracownika.

Kierowanie firmą Knorr-Bremse opiera się na następujących zasadach:

ZASTANOWIENIE

Kierowanie rozpoczyna się od szczerego spojrzenia na siebie samego.

PODĄŻANIE DO PRZODU

Kierować znaczy podążać do przodu, a nie stać na czele.

DĄŻENIE DO CELU

Cel wyznaczają liczby. Do osiągnięcia celu niezbędny jest entuzjazm.

ROZWÓJ

Kierowanie pracownikami to dawanie im możliwości rozwoju.

REALIZACJA

Siła kierowania nie wyraża się w słowach, lecz w wynikach.

Macie Państwo do nas pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.

 

Download & Services

Share