Knorr Excellence – Wybitność podstawą programu koncernu Knorr-Bremse.

Każdego dnia chcemy być jeszcze lepsi.

Wybitne produkty i usługi wymagają ożywionej kultury innowacyjnej i perfekcji. Niezbędna przy ty jest umiejętność wczesnego rozpoznawania nowych potrzeb w perspektywie rozwoju na rynku i w społeczeństwie oraz znajdowania dla nich inteligentnych rozwiązań, wykraczających poza obecny stan techniki i oferujących naszym klientom wartość dodaną. Programem Knorr Excellence stworzyliśmy w firmie Knorr-Bremse ramę organizacyjną, mającą na celu optymalizację wszystkich dziedzin przedsiębiorczości i procesów.

Ciągły rozwój wszystkich naszych procesów, w każdym miejscu organizacji jest główną ideą programu. Dążenie do wybitności wymaga wspólnego zrozumienia, organizacyjnego szkieletu i struktury zarządzania, które wybitność tą umożliwią.

Za pomocą programu Knorr Excellence łączymy systemy zarządzania i procesy, które ponad dziedzinami specjalistycznymi i regionami definiują jednolite standardy usług. W ramach żywej wymiany wiedzy stawiamy cele, mierzymy ich osiągnięcie na podstawie konkretnych wskaźników oraz dokumentujemy sukcesy. Aby dążenie do najlepszych wyników zakorzenić w całym przedsiębiorstwie, w ramach programu Knorr Excellence informujemy, uwrażliwiamy i włączamy do niego wszystkich naszych pracowników. Zidentyfikowane ulepszenia realizowane są w pionach i wydziałach poprzez inicjatywy i osoby za nie odpowiedzialne. Zespoły kierownicze monitorują implementację na podstawie ugruntowanych instrumentów pomiarowych i metod analitycznych, jak również na podstawie zestawu przekonujących wskaźników.

Przedsiębiorczym celem programu Knorr Excellence jest zapewnienie wzrostu, rentowności, wydajności finansowej oraz statusu najlepszego w swojej klasie. Program posiada w naszym przedsiębiorstwie centralne znaczenie i z tego powodu od momentu jego wprowadzenia w roku 2007 jest intensywnie rozwijany i umacniany.

Macie Państwo do nas pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.

Share