Ratingi zewnętrzne koncernu Knorr-Bremse.

Zarządzamy dalekowzrocznie i z rozwagą.

Na podstawie wyników roku gospodarczego 2015 agentury Standard & Poor’s i Moody’s zaklasyfikowały obecnie koncern Knorr-Bremse do kategorii ratingowej „A“ wzgl. „A2“, w obu przypadkach z adnotacją “stable“. Oznacza to wzrost o jeden poziom w porównaniu z dotychczasowymi ocenami “A-„ wzl. „A3“.

Już w roku 2015 obie agentury ratingowe podniosły perspektywy koncernu Knorr-Bremse z poziomu „stabilny“ na „dodatni“. W ten sposób doceniły ciągłość wyników w dziedzinie zarządzania oraz wzmocnienie konkurencyjnej pozycji, w szczególności poprzez duże inwestycje w zakresie badań i rozwoju. Ponadto podkreślają one istotny wzrost grupy Knorr-Bremse poprzez przejęcia i tworzenie spółek joint Ventures. Ponieważ rozwój ten potwierdził się w minionym roku gospodarczym jako działanie długofalowe, konsekwencją była zwyżka oceny wypłacalności koncernu.

Swoim ratingiem firma Knorr-Bremse osiągnęła wśród dostawców pojazdów motoryzacyjnych, użytkowych i szynowych na całym świecie najwyższą pozycję.

Tworzymy zaufanie.

Od ponad 15 lat firma Knorr-Bremse poddaje swoją wiarygodność i wypłacalność pod zewnętrzną ocenę obu znanych, uznanych na międzynarodowej arenie agentur ratingowych Standard & Poor's i Moody's. Wynikające z nich klasyfikacje pod względem wiarygodności i wypłacalności mają dla koncernu Knorr-Bremse ogromne znaczenie. Po pierwsze dodatnie ratingi budzą u klientów i dostawców zaufanie co do finansowej stabilności koncernu Knorr-Bremse oraz tworzą podstawę dla długotrwałej współpracy gospodarczej. Po drugie, wpływają one pozytywnie na dostęp do finansowania na rynku kapitałowym i w bankach.

Od samego początku obie agentury ratingowe potwierdzają koncernowi Knorr-Bremse status Investment Grade. Przedsiębiorstwo jednak stale pracuje nad tym, aby konsekwentnie poprawiać swoją finansową stabilność i tym samym klasyfikację pod względem wiarygodności i wypłacalności. Knorr-Bremse jest jednym z niewielu przedsiębiorstw rodzinnych dysponujących zewnętrznym ratingiem i oceną A zaklasyfikowanym w najwyższej kategorii.

Posiadamy silną pozycję.

Gospodarczą i finansową bazę ratingów firmy Knorr-Bremse tworzą przede wszystkim niezależne od siebie zakresy działań: systemy pojazdów szynowych i systemy pojazdów użytkowych, które swoją dywersyfikacją produktów stanowią decydujący czynnik stabilności. Znaczącą rolę w ocenach odgrywa ponadto rozważna geograficzna struktura przychodów koncernu Knorr-Bremse. Obydwa zakresy działań podlegają cyklom gospodarczym, które przebiegają różnie zarówno pod względem czasowym, jak i regionalnym. Tym samym zarówno geograficzna dywersyfikacja, jak również dywersyfikacja produktowa prowadzą do wzmocnienia całego przedsiębiorstwa i do zmniejszenia ryzyka gospodarczego.

Dla długotrwałej stabilności przedsiębiorstwa istotny jest udział obrotów realizowanych na rynku wtórnym, ponieważ jest on mniej narażony na uwarunkowane kryzysem wahania niż rynek producentów sprzętu oryginalnego. Agentury ratingowe honorują tutaj ponadprzeciętnie wysoki udział rynku wtórnego w obrotach koncernu Knorr-Bremse.

Jesteśmy za solidnym planowaniem finansów.

Dla wiarygodności ratingu ważna jest pewność planowania i jego realizacji przez dłuższy okres czasu. W tym przypadku firma Knorr-Bremse wykazuje przez ponad 15 lat bardzo stabilny bilans, w którym cele są z reguły osiągnięte lub zrealizowane z nadwyżką. Nabywanie firm, tworzenie spółek joint venture oraz inne transakcje finansowe, które przyczyniają się do wzrostu grupy Knorr-Bremse, przeprowadzane są dalekowzrocznie, z wyczuciem i przewidywalnym ryzykiem. Niniejsza rozważna i konserwatywna polityka finansowa stanowi istotny filar zaklasyfikowania przedsiębiorstwa do kategorii A.

W minionych 10 latach koncernowi udało się również regularnie generować ponadprzeciętnie dobre i swobodnie dostępne przepływy pieniężne. Uzbierane w ten sposób rezerwy środków finansowych są dostępne dla koncernu w każdej chwili w sposób krótkoterminowy i tym samym czyni go szybko zdolnym do działania, ale również w pewnym stopniu uniezależnia od instytucji finansowych. Niniejsza niezależność jest w perspektywie możliwych scenariuszy kryzysowych szczególnie ważna dla agencji ratingowych.

Macie Państwo do nas pytania?

Chętnie na nie odpowiemy.

Share