"Knorr-Bremse – verantwoordelijkheid voor mens en milieu. "

Wij handelen vooruitziend en met verantwoordelijkheidsbesef.

Zakelijk handen met een vooruitziende blik, een zorgvuldige omgang met het milieu en eerlijke omgang met elkaar – dat zijn de principes die bij Knorr-Bremse, een succesvolle onderneming met een historie van meer dan 100 jaar, een zeer lange traditie kennen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (corporate responsibility) is ons strategische uitgangspunt, waarbij wij maatschappelijke en ecologische belangen systematisch in de bedrijfsprocessen integreren. Want wij zijn ervan overtuigd, dat de integratie van economische, ecologische en maatschappelijke aspecten garant staat voor het succes van het bedrijf op de lange termijn en tegelijkertijd winst voor het bedrijf oplevert.

De betrokkenheid van Knorr-Bremse bij het milieu is gebaseerd op een van de vijf centrale ondernemingswaarden van het concern en op het zogeheten Corporate Responsibility Beleid, dat de bedrijfsspecifieke uitgangspunten en de strategische richtlijnen met betrekking tot een duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen beschrijft. Anderzijds berusten de activiteiten ten aanzien van duurzaamheid op de internationaal erkende principes van het UN Global Compact, d.w.z. de gedragsregels ten aanzien van de mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en bestrijding van corruptie.

Meer informatie over de erkende verantwoordelijkheid (Corporate Responsibility) bij Knorr-Bremse vindt u hier.

Neem gerust contact met ons op: wij staan graag voor u klaar

 
Share