Knorr Excellence – uitmuntendheid is bij Knorr-Bremse de norm.

Wij willen elke dag nog beter worden.

Voortreffelijke producten en diensten vereisen een langdurige cultuur van innovatie en perfectie. Onontbeerlijk is hierbij visie, zodat in een vroeg stadium ontwikkelingen in de markt en nieuwe behoeften in de maatschappij worden waargenomen en intelligente oplossingen worden ontwikkeld, die de huidige stand van de techniek overtreffen en onze klanten meerwaarde opleveren. Met het programma Knorr Excellence hebben wij bij Knorr-Bremse het organisatorische kader gecreëerd om de optimalisatie van alle bedrijfssystemen en -processen continu te stimuleren.

De continue verbetering binnen al onze processen, op elke plek binnen de organisatie, vormt de centrale gedachte achter het programma. Het streven naar uitmuntendheid vraagt om één bewustzijn, een organisatorisch kader, een managementstructuur, waardoor uitmuntendheid mogelijk worden.

Met Knorr Excellence koppelen we managementsystemen en processen, waarmee los van branches en regio's uniforme prestatienormen kunnen worden vastgelegd. Wij stellen doelen, meten het bereiken van doelen aan de hand van concrete kengetallen en documenteren successen voor een levendige kennisoverdracht. In het kader van Knorr Excellence informeren, sensibiliseren en betrekken wij alle medewerkers om het streven naar optimale prestatie voor de hele onderneming te verankeren. Vastgestelde verbeteringsmaatregelen worden via initiatieven en de hiervoor verantwoordelijke personen binnen de divisies en vakafdelingen gedragen. Besturingscircuits bewaken de implementatie aan de hand van adequate meetinstrumenten en analysemethodes alsmede een relevante set kengetallen.

Het bedrijfsmatige doel van Knorr Excellence is het waarborgen van groei, rendabiliteit, financieel prestatievermogen alsmede best-in-class-status. Het programma is binnen onze onderneming van centrale betekenis en wordt daarom sinds zijn invoering in 2007 intensief gestimuleerd en geïntensiveerd.

Neem gerust contact met ons op: wij staan graag voor u klaar

Share