Externe ratings van het Knorr-Bremse concern.

Wij handelen met visie en overleg.

Op grond van de resultaten in het zakelijke jaar 2015 delen Standard & Poor’s en Moody’s het Knorr-Bremse concern momenteel in rating-categorie „A“ resp. „A2“ in, beide met de outlook “stabiel“. Dit betekent een upgrade met elk een niveau in vergelijking tot de eerdere beoordelingen “A-„ resp. „A3“.

Reeds in 2015 verhoogden de rating-ondernemingen de rating van Knorr-Bremse van stabiel naar positief. Ze beloonden hiermee de continuïteit van het management en de intensivering van de concurrentiepositie, in het bijzonder door hoge investeringen op het gebied van onderzoek & ontwikkeling. Bovendien benadrukten ze de substantiële groei van de Knorr-Bremse Groep door acquisities en de oprichting van joint ventures. Doordat deze ontwikkeling zich in het afgelopen zakelijke jaar bestendigd heeft, volgde dienovereenkomstig een verhoging van de kredietwaardigheid van het concern.

Met zijn rating bereikt Knorr-Bremse onder de toeleveranciers van auto-, bedrijfswagen- en railvoertuigfabrikant wereldwijd het hoogste niveau.

Wij zorgen voor vertrouwen.

Al meer dan 15 jaar laat Knorr-Bremse zijn kredietwaardigheid door beide gerenommeerde, internationaal erkende rating-bedrijven Standard & Poor's en Moody's extern beoordelen. De hieruit voortvloeiende kredietwaardigheid-ratings zijn voor Knorr-Bremse van grote betekenis. Enerzijds zorgen positieve ratings bij klanten en leveranciers vertrouwen in de financiële stabiliteit van het Knorr-Bremse concern, de basis voor elke langdurige zakelijke samenwerking. Anderzijds hebben ze een gunstig effect op de toegang tot financieringen op de kapitaalmarkt en banken.

Vanaf het begin certificeerden beide rating-ondernemingen het Knorr-Bremse concern met de Investment-Grade-status. Het bedrijf werkt echter continu aan een verdere verbetering van zijn financiële stabiliteit en daarmee ook een verbetering van zijn kredietwaardigheid-ratings. Knorr-Bremse is een van de weinige familiebedrijven die over een externe rating beschikken en bovendien met A-ratings in de hoogste categorie worden ingedeeld.

Wij nemen een sterke concurrentiepositie in.

De economische en financiële basis van de ratings van Knorr-Bremse vormen met name de zelfstandig van elkaar opererende systemen voor railvoertuigen en systemen voor bedrijfswagens, die voor de productdiversiteit een cruciale stabiliteitsfactor vormen. Een belangrijke rol bij de beoordelingen vormt bovendien de evenwichtige geografische omzetstructuur binnen het Knorr-Bremse concern. Beide systemen zijn onderhevig aan economische cycli, die zowel seizoensgerelateerd als regionaal dikwijls zeer verschillend verlopen. Hierbij zorgen zowel de geografische diversiteit als de productdiversiteit voor een intensivering van de onderneming als geheel en voor een verkleining van het economische risico.

Wezenlijk voor een duurzame stabiliteit van de onderneming is het percentage van de omzet dat in de downstream-markt wordt gerealiseerd, aangezien deze veel minder bloot staat aan crisisgerelateerde schommelingen dan de markt voor oorspronkelijke uitrusting. De rating-ondernemingen belonen hier het bovengemiddeld hoge marktaandeel in de omzet van het Knorr-Bremse concern.

Wij staan voor een solide financiële planning.

Belangrijk voor de betrouwbaarheid van een rating is de betrouwbaarheid van de planning en de realisatie ervan gedurende langere periodes. Hier toont Knorr-Bremse al meer dan 15 jaar een zeer stabiele balans, waarbij doelstellingen in de regel bereikt of overtroffen worden. Overnames van bedrijven, de oprichting van joint ventures en andere financiële transacties, die aan de groei van Knorr-Bremse bijdragen, worden met visie, beleid en aanvaardbare risico's uitgevoerd. Het aldus gegenereerde behoedzame, conservatieve financiële beleid vormt een van de essentiële peilers voor de indeling van het bedrijf in de A-categorie.

De afgelopen 10 jaar slaagde het bedrijf er ook in om regelmatig bovengemiddeld goede en vrij beschikbare cashflows te genereren. Het aldus ontstane liquiditeitsvolume staat het concern altijd op korte termijn ter beschikking, waardoor het bedrijf zowel slagvaardig is als tot in bepaalde mate onafhankelijk van financieringsinstellingen. Deze onafhankelijkheid is voor rating-ondernemingen gelet op mogelijke crisisscenario's zeer belangrijk.

Neem gerust contact met ons op: wij staan graag voor u klaar

Share