Knorr-Bremse – Vastuun kantaminen ihmisistä ja ympäristöstä.

Me toimimme kauaskantoisesti ja vastuuntuntoisesti.

Talouksien ennakointi, säästävä ympäristön kohtelu ja reilu yhteistyö - näillä periaatteilla on Knorr-Bremse-yrityksessä pitkät perinteet, voimmehan muistella yli 100 vuoden menestyksekästä yrityksen historiaa.

Yritysvastuu (Corporate Responsibility) on strateginen lähestymistapamme integroida sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia järjestelmällisesti liiketoimintaprosesseihin. Olemme siksi vakuuttuneita siitä, että myös taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien integroiva huomiointi varmistaa pitkällä aikavälillä yrityksen menestyksen luoden samalla sosiaalista hyötyä.

Knorr-Bremsen sitoutuminen kestävään kehitykseen perustuu yhtäältä konsernin viiteen perusarvoon ja ns yritysvastuupolitiikkaan (Corporate Responsibility Policy), jossa kuvataan yrityskohtaisia periaatteita ja sen strategisesta suuntausta kestävään ja sosiaalisesti vastuulliseen yritystoimintaan ja toisaalta kestävyyteen kohdistuva toiminta perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin YK: n Global Compact – aloitteen periaatteisiin, joissa määritellään ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja.

Lisätietoja Knorr-Bremse -yritysvastuusta (Corporate Responsibility) löytyy täältä.

Do you have any questions?

Please feel free to contact us.

 
Share