Johtaminen Knorr-Bremse yrityksessä.

Näkemyksemme, joita noudatamme työntekijöiden johtamisessa.

Hyvä johtaminen on kriittistä suorituskyvylle, innovatiovahvuudelle ja yrityksen pitkän aikavälin menestykselle. Johtoryhmä kantaa tässä erityisen vastuun luoda sellainen työympäristö, jossa työntekijät voivat optimaalisesti kehittää mahdollisuuksiaan.

Knorr-Bremse hallintaohjeissa annetaan opastusta siitä, miten tämä saavutetaan. Peruselementti on muutosjohtamisen idea. Tämä edellyttää johtajia, jotka haluavat olla roolimallina inspiroiden työntekijöitä ja innostaen heitä saavuttamaan yhteisiä tavoitteita. Ohjaavat ja vaativat avainhenkilöt tukevat ja arvostavat jokaista yksilöä auttaen näkemään, kuinka ja mitä kaikessa on sekä ymmärtämään myös „miksi“; näin työntekijät pystyvät parhaisiin suorituksiin ja tuloksiin. Perusedellytys tälle on rehellinen kiinnostus ihmisestä – näin yksittäisen työntekijän henkilökohtaisiin vahvuuksiin suunnattu kehitys on mahdollinen.

Knorr-Bremsen hallintaperiaatteet ovat:

REFLEKTOINTI

Johtajuus alkaa rehellisellä itsensä tarkastelulla.

AINA ETEENPÄIN

Johtajuus tarkoittaa eteenpäin menoa, ei ensi rivissä seisomista.

VAKUUTTAVUUS

Tavoitteet tarvitsevat numeroita. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää innostusta.

KEHITTÄMINEN

Työntekijöiden johtaminen tarkoittaa antaa heidän kasvaa.

TOTEUTTAMINEN

Johtajuus ei näy sanoissa, vaan tuloksissa.

Do you have any questions?

Please feel free to contact us.

 

Lataukset & palvelut

Share