Knorr Excellence – Huippulaatu on Knorr-Bremsen toiminnan keskiössä

Haluamme parantaa toimintaamme joka päivä

Huipputuotteet ja erinomainen palvelu edellyttävät elävää, käytännöllistä pyrkimystä innovatiivisuuteen ja täydellisiin suorituksiin. Tällöin on kyettävä ajoissa tunnistamaan uudet tarpeet markkinoiden ja yhteiskunnan kehityksen mukaisesti ja kehittämään niiden tyydyttämiseen älykkäitä ratkaisuja, jotka ylittävät tekniikan nykyisen kehitystason ja luovat asiakkaillemme lisäarvoa. Knorr Excellence ohjelmalla olemme luoneet Knorr-Bremse yrityksessä organisatoriset edellytykset yrityksen eri alueiden ja prosessien jatkuvalle optimoinnille.

Ohjelman keskeinen ajatus on kaikkien prosessien kehittäminen organisaatiomme jokaisessa toimipisteessä. Pyrkimys tuottaa huippulaatua edellyttää yhtenäisiä toimintoja, organisatorista kehystä ja hallintarakenteita, jotka tekevät sen mahdolliseksi.

Knorr Excellencen avulla verkotamme hallintajärjestelmät ja prosessit, joilla määritellään kaikille toimialoille ja alueille yhtenäiset suoritusstandardit. Asetamme tavoitteita ja mittaamme tavoitteiden saavuttamisen konkreeteilla tunnusluvuilla sekä dokumentoimme saavutuksemme vireää tiedonvaihtoa varten. Knorr Excellencen puitteissa välitämme kaikille työntekijöille tietoa ja innostamme ja kannustamme heitä koko yrityksen kattavasti pyrkimään parhaisiin mahdollisiin suorituksiin. Tunnistetut parannustoimenpiteet välitetään aloitteiden avulla ja niiden vastuuhenkilöiden toimesta osastoille ja toimialoille. Ohjausryhmät seuraavat käytännön toteutusta soveltuvilla mittausvälineillä ja analyysimenetelmillä sekä todistusvoimaisilla tunnusluvuilla.

Knorr Excellencen yritystoiminnan tavoitteena on kasvun, kannattavuuden, taloudellisen tehokkuuden sekä best-in-class aseman saavuttaminen. Ohjelmalla on keskeinen merkitys yrityksellemme ja sen vuoksi sitä on vuonna 2007 tapahtuneesta käyttöönotostaan alkaen kehitetty ja vahvistettu voimallisesti.

Do you have any questions?

Please feel free to contact us.

Share