Knorr-Bremse konsernin ulkoiset luottoluokitukset

Taloudellinen toimintamme on kauaskantoista ja harkittua

Toimintavuoden 2015 tulosten perusteella Standard & Poor’s ja Moody’sin luottoluokitus Knorr-Bremse konsernille on tällä hetkellä ”A” tai ”A2”, molemmat arviot näkymällä “vakaa“. Tämä tarkoittaa yhden luokan parannusta tähänastisista luokituksista ”A-” tai ”A3”.

Jo vuonna 2015 molemmat luokittajat korottivat Knorr-Bremsen näkymän ”vakaasta” ”positiiviseen”. Tällä he arvostivat hallintotoimien jatkuvuutta sekä kilpailuaseman parantumista, erityisesti tutkimus- ja kehitystyöhön sijoitettujen suurten investointien ansiosta. Lisäksi he korostivat Knorr-Bremse Groupin substanssiarvon kasvua yritysostojen ja joint venture -yritysten perustamisen avulla. Koska tämä kehitys osoittautui viime tilikaudella kestäväksi, konsernin riskiluokitusta nostettiin vastaavasti.

Luokituksellaan Knorr-Bremse sijoittuu korkeimman luokituksen saaneisiin auto-, hyötyajoneuvo- ja kiskoajoneuvotoimittajien joukossa.

Me olemme luotettavia

Jo 15 vuoden ajan Knorr-Bremsen ulkoisen luokituksen ovat tehneet molemmat nimekkäät, kansainvälisesti tunnustetut luottoluokittajat Standard & Poor's ja Moody's. Heidän tekemänsä riskiluokitukset ovat Knorr-Bremselle erittäin tärkeitä. Ensinnäkin positiiviset luokitukset lisäävät asiakkaiden ja toimittajien luottamusta Knorr-Bremse konsernin taloudelliseen vakauteen, joka on perusta kaikelle kauaskantoiselle liiketaloudelliselle yhteistyölle. Toiseksi ne vaikuttavat edullisesti pääomamarkkinoiden ja pankkien rahoituksen saatavuuteen.

Alusta asti molemmat luokittajat myönsivät Knorr-Bremse konsernille luokituksen ”investointikelpoinen”. Yritys jatkaa kuitenkin jatkuvasti toimiaan taloudellisen vakautensa ja siten riskiluokitustensa parantamiseksi. Knorr-Bremse on yksi harvoista perheyrityksistä, joilla on ulkoinen luokitus ja joka sen lisäksi luokitellaan korkeimpaan ”A”-luokkaan.

Meillä on vahva perusta

Knorr-Bremsen luokitusten taloudellisen ja rahoituksellisen perustan muodostavat ensisijaisesti toisistaan riippumattomat liiketoiminta-alueet, järjestelmät kiskoajoneuvoille ja järjestelmät hyötyajoneuvoille, joiden tuotteiden monipuolisuus muodostaa ratkaisevan vakauttavan tekijän. Luokituksiin on lisäksi vaikuttanut merkittävästi Knorr-Bremse konsernin liikevaihdon tasapainoinen maantieteellinen jakauma. Molempia liiketoiminta-alueita koskevat taloussyklit toteutuvat useimmiten sekä ajallisesti että alueellisesti hyvin eri tavoin. Näin sekä maantieteellinen että tuotteisiin liittyvä monipuolisuus vahvistaa yrityskokonaisuutta ja vähentää taloudellisia riskejä.

Yrityksen kestävään vakauteen vaikuttaa olennaisesti jälkimarkkinoilla toteutuva liikevaihto-osuus, koska se altistuu alkuperäisvarustemarkkinoihin verrattuna huomattavasti pienemmässä määrin kriisien aiheuttamille vaihteluille. Tässä yhteydessä luokittajat arvostavat Knorr-Bremse konsernin liikevaihdossa keskitasoa suurempaa jälkimarkkinaosuutta.

Olemme sitoutuneet luotettavaan rahoitussuunnitteluun

Suunnittelun luotettavuus ja sen toteuttaminen pitkällä aikavälillä on tärkeää luokituksen luotettavuudelle. Tällä alueella Knorr-Bremsella on yli 15 vuoden ajalta vakaa tase, jonka tavoitteet on yleensä saavutettu tai jopa ylitetty. Yritysostot, joint venture -yritysten perustamiset ja muut rahoitukseen liittyvät liiketoimet, jotka edistävät Knorr-Bremse Groupin kasvua, tehdään kauaskantoisesti, suhteellisuudentajuisesti ja hallitulla riskinotolla. Näin syntyvä harkittu, konservatiivinen rahoituspolitiikka on yksi tärkeä peruste yrityksen A-luokitukselle.

Viimeisten 10 vuoden aikana konserni on myös onnistunut säännöllisesti tuottamaan keskitasoa parempia, vapaasti käytettävissä olevia kassavirtoja. Näin kertynyt likviditeettivaranto on konsernilla koska tahansa lyhytaikaisesti käytettävissä mahdollistaen nopean toimintakyvyn sekä määrätyn asteisen riippumattomuuden rahoitusinstituutioista. Luokittajat arvoivat tämän riippumattomuuden mahdollisten kriisiskenaarioiden yhteydessä erittäin tärkeäksi.

Do you have any questions?

Please feel free to contact us.

Share