Vastuuvapauslauseke

Tiedot, jotka sisältyvät tässä web-sivustossa oleviin asiakirjoihin, on tarkoitettu ainoastaan koulutettujen hyötyajoneuvoalan henkilöiden käyttöön eikä niitä tule antaa kolmansille osapuolille.

Kaikki tuotteiden ja niiden huoltoon tai käyttöön liittyvät suositukset on tarkoitettu Knorr-Bremse-tuotteille eivätkä ne koske toisten valmistajien tuotteita.

Nämä tiedot eivät ole täydellisiä tai koske kaikkia alueita, eikä valmistaja ota vastuuta niiden käytöstä aiheutuneista seurauksista. Emme voi ottaa mitään vastuuta tai antaa takuuta tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai ajankohtaisuudesta. Tiedot eivät tarkoita minkäänlaista takuuta kuvatuista tuotteista tai järjestelmistä tai niiden varmistetuista ominaisuuksista.

Emme voi hyväksyä mitään tietoihin, niiden käyttöön, suosituksiin tai neuvoihin perustuvaa vastuuta. Meitä ei voi pitää vastuullisina vahinkoihin tai menetyksiin, paitsi jos on kyse meidän tahallisesta teostamme tai huolimattomuudestamme tai jos kyseessä ovat pakolliset lakiin perustuvat säännökset.

Näiden tietojen käytöstä aiheutuvat oikeudelliset erimielisyydet ovat Saksan aineellisen oikeuden alaisia.

Huomautus: Jos suoritetaan ajoneuvon huoltotöitä, joissa käytetään tietoja asiakirjasta, kyseisen korjaamon vastuulla on varmistua siitä, että ajoneuvo on täysin testattu ja sen toiminnot ovat täysin kunnossa, ennen kuin ajoneuvo palaa takaisin normaaliin käyttöön. Knorr-Bremse ei ole vastuussa ongelmista, jotka aiheutuvat siitä, ettei asianmukaisia testejä ole suoritettu.

Tämä vastuuvapauslauseke on suomenkielinen käännös saksankielisestä alkuperäisestä, jota tulee käyttää kaikkiin oikeudellisiin käyttötarkoituksiin.

Share