Odpovědnost

Podniková odpovědnost u společnosti Knorr-Bremse

Udržitelnost a odpovědnost jsou důležité stavební kameny společnosti a v moderním řízením podniku nabývají na významu. Témata jako úbytek energií a zdrojů, změna klimatu a zostřené konkurenční podmínky mají dnes přímý vliv na podnikatelskou činnost a budoucí směřování podniků. Také společnost Knorr-Bremse přebírá svou podnikatelskou odpovědnost a začleňuje koncept udržitelnosti do své obchodní strategie.

Na následujících stránkách Vám nabízíme možnost vytvořit si obraz o naší angažovanosti v oblasti udržitelného rozvoje.

Knorr-Bremse Group Corporate Responsibility

Tel.: +49 89 3547 1252
Fax: +49 89 3547 2331
e-Mail: cr@knorr-bremse.com

Download & Services

Share