Hodnoty společnosti Knorr-Bremse.

Globalizace pokračuje, konkurenční tlak na podnik je veliký a pro každého z nás se skrze mobilní komunikaci a internet zvyšuje rychlost v každodenním životě. Tyto faktory kladou na člověka vysoké požadavky. Hodnoty, které upamatovávají na to, co znamenáme a jsme, přináší orientaci a stabilitu. Jsme přesvědčení o tom, že nám naše společné podnikové hodnoty pomáhají přitom, abychom se vyvíjeli dál a abychom rostli s výzvami budoucnosti.

Následujících pět hodnot popisuje to, co nás u firmy Knorr-Bremse vyznamenává:

Růst společně s hodnotami.

Globalizace pokračuje, konkurenční tlak na podnik je veliký a pro každého z nás se skrze mobilní komunikaci a internet zvyšuje rychlost v každodenním životě. Tyto faktory kladou na člověka vysoké požadavky. Hodnoty, které upamatovávají na to, co znamenáme a jsme, přináší orientaci a stabilitu. Jsme přesvědčení o tom, že nám naše společné podnikové hodnoty pomáhají přitom, abychom se vyvíjeli dál a abychom rostli s výzvami budoucnosti.

Následujících pět hodnot popisuje to, co nás u firmy Knorr-Bremse vyznamenává:

PODNIKATELSTVÍ

Firma Knorr-Bremse spatřuje výzvy jako možnosti pro generování dlouhodobého a výnosného růstu. Jako rodinný podnik se orientujeme podle požadavků budoucnosti a otevřeně a odvážně se zabýváme vývojem nových oblastí obchodní činnosti. Jsme zaměření na cíle a na realizace a soustřeďujeme se na náš výkon.

TECHNOLOGICKÁ EXCELENCE

Firma Knorr-Bremse ve všech podnikových oblastech zaručuje technologickou expertizu a kompetenci. Skrze pozorování a analýzu tržních a společenských vývojů generujeme nové ideje. Soustřeďujeme se na to, abychom zavčasu předvídali potřeby našich zákazníků a tímto pro ně vytvářeli přidanou hodnotu a nabízeli inovativní systémová řešení. Při novém a dalším vývoji trvale udržitelných produktů a služeb, profitujeme z odborných znalostí všech spolupracovníků.

SPOLEHLIVOST

Bezpečnost je základem našeho jednání - v tomto ohledu neděláme žádné kompromisy. Naše produkty a služby podléhají nejvyšším bezpečnostním požadavkům a ve všech oblastech a procesech vyžadují excelentní standardy kvality. Dodržujeme sjednané dohody a osobně zajišťujeme to, aby potřeby našich zákazníků, partnerů a spolupracovníků byly splněné.

VÁŠEŇ

Jsme oduševnění tím, co děláme. Výzvy nás v naší kreativitě inspirují. Každý z nás jako specialista ve své oblasti, plně vyčerpává svůj osobní potenciál. Vášnivě pracujeme pro dobrý výsledek, cítíme se být zavázáni vždy dosáhnout naše cíle a přitom často přerůstáváme přes sebe. Dobrým výkonům věnujeme zaslouženou pozornost a oslavujeme mimořádné úspěchy.

ZODPOVĚDNOST

Jako globální podnik sjednocuje firma Knorr-Bremse nejrůznější kultury a silné stránky svých spolupracovníků. Vážíme si rozmanitost a podporujeme osobní vývoj každého jednotlivce - toť klíč k našemu úspěchu. Férovost je základem naší vzájemné spolupráce a naše interní řídící systémy zajišťují to, abychom se zachovávali v souladu s pravidly. Při naší každodenní práci navíc přebíráme společenskou zodpovědnost, jak v oblasti sociální, tak i vůči našemu životnímu prostředí.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

 

Download & Services

Share