Knorr-Bremse – odpovědnost za lidi i životní prostředí.

Jednáme předvídavě a odpovědně.

Hospodaření s prozíravostí, ohleduplné zacházení se životním prostředím, jakož i férová vzájemnost - tyto principy firmy Knorr-Bremse, jež je podnik, který se ohlíží na svou více než 100 letou úspěšnou historii, mají velmi dlouhou tradici.

Podnikatelská zodpovědnost (Corporate Responsibility) je našim strategickým přístupem k systematické integraci sociálních a ekologických potřeb do obchodních procesů. Jelikož jsme přesvědčeni o tom, že integrační zohlednění ekonomických, ekologických a sociálních aspektů zajišťuje dlouhodobý úspěch podniku a přitom současně vzniká společenský užitek.

Trvale udržitelné angažmá u firmy Knorr-Bremse se zakládá na pěti centrálních podnikových hodnotách koncernu, jakož i na takzvaném Corporate Responsibility Policy, jež popisuje specifické zásady této firmy a strategické nasměrování k trvale udržitelnému a společensky zodpovědnému hospodaření. Mimoto se aktivity v oblasti trvalé udržitelnosti zakládají na mezinárodně uznaných principech UN Global Compact, které stanovují zásady chování ohledně lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a potírání korupce.

Další informace ohledně podnikatelské zodpovědnosti (Corporate Responsibility) u firmy Knorr-Bremse naleznete zde.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

 
Share