Vedení u společnosti Knorr-Bremse.

Naše přesvědčení, jimiž se řídíme při vedení našich pracovníků.

Dobré vedení je rozhodující pro výkonnost, sílu inovace a dlouhodobý úspěch našeho podniku. Přitom nese vedoucí tým zvláštní zodpovědnost za vytvoření pracovního prostředí, v kterém spolupracovníci mohou optimálně rozvinout svůj potenciál.

Směrnice pro vedení firmy Knorr-Bremse poskytují orientaci k tomu, jak se to zdaří. Základním prvkem je přitom myšlenka transformačního vedení. Tato vyžaduje vedoucí osobnosti, které chtějí být vzorem; které své spolupracovníky inspirují a nadchnou, pro dosažení společných cílů. Vedoucí osobnosti, které vyslovují požadavky individuálně, které podporují a respektují; které nakonec působí tak, že poskytují smysl a objasňují to "proč", aby pro své spolupracovníky umožnili nejlepší výkony a výsledky. Základním předpokladem pro toto je poctivý zájem o člověka - až potom je možný další vývin spolupracovníka, orientovaný podle jeho osobních silných stránek.

Směrnice pro vedení firmy Knorr-Bremse zní:

REFLEKTOVAT

Vedení začíná poctivým pohledem na sebe samotného.

JÍT KUPŘEDU

Vést znamená jít kupředu, ne stát vpředu.

BRÁT S SEBOU

Cíle potřebují čísla. Dosažení cíle potřebuje nadšení.

VYVÍJET

Vést spolupracovníky znamená nechat je růst.

REALIZOVAT

Síla vedení se neprojevuje slovy, nýbrž výsledkem.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

 

Download & Services

Share