Knorr Excellence – Excelence je u Knorr-Bremse programem.

Chceme být každý den ještě lepší.

Skvělé výrobky a služby předpokládají každodenně naplňovanou kulturu inovace a perfekcionismu. Nezbytností je přitom schopnost sledovat tendence na trhu a ve společnosti, na jejich základě včas rozpoznat nové potřeby, najít pro ně inteligentní řešení překračující dosavadní stav techniky a našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu. S programem Knorr Excellence jsme u Knorr-Bremse vytvořili organizační rámec, který nám umožní trvale optimalizovat všechny firemní oblasti a procesy.

Trvalé zlepšování ve všech našich procesech, v každém místě organizace, je hlavní myšlenkou programu. Úsilí o excelenci vyžaduje jednotné chápání, organizační kostru, strukturu řízení, které právě dosažení excelence umožní.

S programem Knorr Excellence propojujeme systémy řízení a procesy, které definují jednotné výkonnostní standardy napříč odbornými oblastmi a regiony. Stanovíme cíle, měříme jejich dosažení na základě konkrétních ukazatelů a dokumentujeme úspěchy pro živý přenos znalostí. V rámci Knorr Excellence informujeme, sensibilizujeme a zapojujeme všechny zaměstnance, abychom úsilí o dosažení nejlepších výkonů ukotvili v rámci celé firmy. Identifikovaná opatření dalšího zlepšení jsou prostřednictvím iniciativ a zodpovědných osob přenášena dále do divizí a odborných oblastí. Řídící kruhy kontrolují implementaci s pomocí fundovaných nástrojů na měření a analytických metod i sady ukazatelů o vysoké vypovídací hodnotě.

Firemním cílem Knorr Excellence je zajištění růstu, profitability, finanční síly a stavu „Best-in-Class“. Program má v naší firmě hlavní význam a proto je od svého zavedení v roce 2007 intenzivně rozvíjen a posilován.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

Share