Externí ratingová hodnocení koncernu Knorr-Bremse.

Hospodaříme s prozíravostí a rozvahou

Na základě výsledků obchodního roku 2015 zařadily Standard & Poor’s a Moody’s koncern Knorr-Bremse do ratingové kategorie „A“ resp. „A2“, obě s výhledem “stabilní“. To znamená zlepšení o jeden stupeň v porovnání s dosavadními hodnoceními “A-„ resp. „A3“.

Již v roce 2015 zvýšily obě ratingové agentury výhled pro Knorr-Bremse ze stabilní na pozitivní. Ocenily tak kontinuitu manažerských výkonů a také lepší postavení koncernu mezi konkurencí, zejména díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje. Navíc zdůraznily růst substance skupiny Knorr-Bremse díky akvizicím a zakládáním joint venture podniků. Protože se tento vývoj v uplynulém hospodářském roce dále potvrdil, je zvýšení hodnocení bonity koncernu přirozeným důsledkem.

Se svým ratingem dosáhl koncern Knorr-Bremse celosvětově mezi dodavateli pro výrobce automobilů, užitných a kolejových vozidel jednu z nejvyšších příček.

Vytváříme důvěru

Již více než 15 let si Knorr-Bremse nechává svou bonitu externě hodnotit dvěma renomovanými, mezinárodně uznávanými ratingovými agenturami Standard & Poor's a Moody's. Hodnocení bonity z toho plynoucí mají pro Knorr-Bremse velký význam. Pozitivní rating jednak vytváří u zákazníků a dodavatelů důvěru ve finanční stabilitu koncernu Knorr-Bremse, což je základem pro každou dlouhodobou ekonomickou spolupráci. Zároveň také mají pozitivní vliv na přístup k financování na kapitálovém trhu a u bank.

Obě ratingové agentury od začátku osvědčovaly koncernu Knorr-Bremse rating investičního stupně. Firma však trvale pracuje na tom, aby svou finanční stabilitu a tím i klasifikaci bonity dále zlepšovala. Knorr-Bremse je jedna z mála firem v rodinných rukou, která disponuje externím ratingem a navíc je díky A hodnocením zařazena do nejvyšší kategorie.

Máme silné základy.

Hospodářskou a finanční základnu ratingů koncernu Knorr-Bremse tvoří především na sobě vzájemně nezávislé obchodní oblasti systémů pro kolejová vozidla a systémů pro užitná vozidla, které díky své produktové diverzifikaci představují rozhodující faktor stability. Významnou roli v hodnocení hraje navíc vyvážená geografická struktura obratu v koncernu Knorr-Bremse. Obě obchodní oblasti podléhají ekonomickým cyklům, které mají často velmi odlišný průběh – jak časově, tak i regionálně. Díky tomu vede jak geografická, tak i produktová diverzifikace k posílení celé firmy a ke snížení ekonomického rizika.

Zásadní pro udržitelnou stabilitu firmy je podíl obratu, který je realizován následném trhu, neboť ten je mnohem méně vystaven výkyvům podmíněným krizí než OEM trh. Ratingové agentury zde oceňují nadprůměrně vysoký podíl následného trhu na obratu koncernu Knorr-Bremse.

Máme solidní finanční plánování.

Pro spolehlivost ratingu je důležité spolehlivé plánování a jeho realizace po delší období. Knorr-Bremse zde po více než 15 let vykazuje velmi stabilní bilanci, ve které jsou stanovené cíle zpravidla dosahovány nebo překonány. Akvizice firem, zakládaní joint venture podniků a jiné finanční transakce, které přispívají k růstu skupiny Knorr-Bremse, jsou činěny prozíravě, s dobrý odhadem a přehlédnutelným rizikem. Takto generovaná obezřetná, konzervativní finanční politika je dalším zásadním pilířem pro zařazení firmy do kategorie A.

V uplynulých 10 letech se koncernu také dařilo pravidelně generovat nadprůměrně dobrý, volně dostupný cashflow. Takto nashromážděný objem likvidity má koncern kdykoliv krátkodobě k dispozici, díky čemuž je schopen rychle jednat a zároveň je do určité míry nezávislý na financujících institucích. Tato nezávislost je pro ratingové agentury s ohledem na možné krizové scénáře obzvláště důležitá.

Máte nějaké otázky?

Rádi Vám je zodpovíme.

Share