Informacje prawne

Zastrzeżenia:

Udostępione w tym systemie dane służą tylko do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność oraz niekompletność zawartych informacji. Zawartość systemu i informacje nie są gwarantowane ani nie posiadają zagwarantowanych właściowości w myśl niemieckich przepisów BGB i mogą być jako takie interpretowane. Nie będą uwzględniane żadne roszczenia spowodowane informacjami i zaleceniami zawartymi w systemie. Odpowiedzialność za szkody jest z zasady wykluczona, o ile nie występują z naszej strony duże zaniedbania lub inne prawne przepisy temu przeciwstawne.

Gwarantujemy sobie prawo w dowolnym czasie do zmiany, uzupełnienia lub wycofania systemu.

Pliki, które z naszego systemu zostały przeniesione na inną sronę internetową, zgodnie z naszą wiedzą nie są obecnie sprzeczne z prawem. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron internetowych i zdecydowanie odcinamy się od treści w nich zawartych. W szczególności nie możemy zagwarantować, że połączone z naszą stroną inne strony internetowe posiadają treści prawidłowe od strony prawnej i czy nie zostały zmienione w sposób niezgodny z prawem.

Występujące w systemie znaki firmowe nie zawsze są oznaczone jako zastrzeżone. Informujemy, że mimo tego podlegają one przepisom prawa o znakach towarowych.

Przedstawione w systemie teksty, programy, rysunki i pliki audio-video podlegają prawu autorskiemu i mogą być powielane i rozpowszechniane tylko za naszą zgodą.

Udostępnienie danych personalnych przez użytkownika jest dobrowolne i nie jest warunkiem dostępu do oferowanych przez nas informacji telemedialnych. Informujemy, że zgodnie z przepisami § 33 BDSG ( ustawa o ochronie danych osobowych) dane osobowe będą przechowywane i opracowywane.

Jeżeli wystąpią spory prawne dotyczące wykorzystania zawartych w tym katalogu informacji, to podlegają one tylko i wyłącznie przepisom prawa niemieckiego. W takich przypadkach decydująca jest niemiecka wersja językowa tych zastrzeżeń.

Jeżeli jedna z klauzul tych zastrzeżeń nie odpowiada lub przestała odpowiadać obowiązującym przepisom prawnym, to pozostałe klauzule pozostają nadal obowiązujące.

Odpowiedzialność zgodnie z przepisami MDStV: Alexander Wagner

UWAGA: Zastrzeżenia te są tłumaczeniem z języka niemieckiego i na wersję niemiecką należy powoływać się we wszelkich sprawach prawnych.

Share