Ochrona danych osobowych

Ochrona Państwa sfery prywatnej w trakcie przetwarzania danych osobowych traktowana jest przez grupę Knorr-Bremse z należytą powagą. Dane osobowe zbierane podczas odwiedzin naszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawowymi obowiązującymi w krajach, w których dana strona WWW jest administrowana.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzając naszą stronę internetową, nasze serwery sieciowe standardowo zapisują Państwa dostawcę usług internetowych (Service Provider), stronę, z której Państwo wchodzą na nasz adres, używaną przez Państwa przeglądarkę, używany przez Państwa system operacyjny, strony odwiedzane na naszej witrynie jak również datę i czas trwania odwiedzin.

Celowościowość wykorzystywania i przekazywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam udostępnione. Przetwarzanie lub przekazywanie danych osobowych instytucjom i urzędom poszczególnych państw odbywa się jedynie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów krajowych tych państw. Nasi pracownicy zostali przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony udostępnionych danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Grupa Knorr-Bremse chroni swoje dane stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich dostępu przez osoby to tego nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa rozwijane są sukcesywnie w miarę postępu technologicznego.

Share